Уважаеми строители,

В периода 18-27.10.2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със сдружение „Българска финтех асоциация“  организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в бизнес събития в Сан Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас, Съединени американски щати, включваща и посещение на най-голямото събитие за финансово-технологичния бранш отвъд океана – Money 20/20-US.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитална трансформация на индустриални процеси, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Лас Вегас, Лос Анджелис и Сан Франциско, срещи в Силиконовата долина и др., както и посещение на Money 20/20-US. Програмата на търговската мисия се изготвя в партньорство с Българската финтех асоциация и Българското посолство във Вашингтон и др.

Money 20/20 Лас Вегас стартира през 2012 година и 10 години по-късно се превръща в най-голямото финтех събитие в САЩ. През 2021 г., въпреки пандемията, Money 20/20 събира над 8 000 души и 2 800 компании. Събитието успява да събере на едно място иновативните финтех Klarna, Plaid, Mastercard, Visa, American Express и др., фондове за рисков капитал,  технологични гиганти като Amazon, Google, Meta, IBM, Uber, както и традиционните банкови институции Bank of America, Citi, HSBC, J.P. Morgan и др.

Очакванията за изданието през 2022 г. са панелни дискусии с някой от най-изявените в брашна, между които Kathryn Van Nuys, от AWS, Gregory Cunningham от U.S Bank, Nadou Lawson, от Stripe, Morgan McKenney от Provenance Blockchain Foundation и др. Всички те се обединяват около идеята за предоставяне на все по-висока стойност на клиентите във финансовия свят чрез нови продукти и услуги. През годините Money 20/20 Лас Вегас се превръща не само в събитие от най-висок ранг, а в определяща бъдещето на парите среща на най-големите световни имена във финансовата индустрия.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

В случай на отказ от участие, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

При интерес за участие следва да изпратите необходимите документи до 14 юни 2022 г.