Емблеметичната за град Търговище бивша Земеделска банка, която е паметник на културата,  да бъде отдадена на концесия на инвеститор, който да възстанови първоначалния й архитектурен облик. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Инвестицията за реставрация и консервация на обекта е оценена на близо 1,1 млн. лв.

Предложението е срокът на концесията да бъде 25 години, като срещу задължението да реставрира земеделската банка инвеститора ще има право да развива стопанска дейност в сградата. Там ще могат да се извършват официални мероприятия, културни, развлекателни и свързани с тях дейности.

Бъдещият инвеститор ще бъде определен след провеждането на открита процедура и ще трябва да извърши основен ремонт на общо 1 386 кв. м. на двата етажа на сградата, прилежащата градина, както и на покрива и фасадата.

Ремонтът на обекта бе включен в инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма (ОП) „Региони в растеж”, но реставрацията по ОП на недвижима културна ценност, каквато е земеделската банка, има редица специфични изисквания, които не са били взети предвид при изготвянето на проекта преди години и това е причина за забавяне на изпълнението досега.

Сградата е архитектурен паметник на културата, строена е в периода 1912 – 1915 г. изцяло за банка – с хранилище, трезор и вътрешен стъклен покрив. През годините е сменяла стопаните си. Използвана е за банка, Пионерски дом, ритуална и концертна зала.

От 2003 г. е необитаема и тъне в разруха. Течовете са засегнали вътрешните тавани, неокласическите и барокови елементи. Преди време се извърши аварийно укрепване на уникалната сграда, направи се хидроизолация на купола и малките капандури и се почисти и избуялата растителност по покрива. Изгради се защитно покритие на покрива, с цел да се спаси зданието до извършване на основен ремонт.