План за дейността на секция “Високо строителство” през 2020 г.