План за дейността на секция „Високо строителство“ през 2020 г.