УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В рамките на инициатива „BUILD UP Skillsна програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ) и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) разработи Национална пътна карта за подобряване на квалификацията и уменията в строителния сектор за интелигентни решения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите до 2030 г.

В тази връзка и предвид заявения интерес към резултатите от реализацията на инициативата в България, приложено изпращаме на Вашето внимание разработената Пътна карта, както и образец на писмо за подкрепа и бъдещо сътрудничество по идентифицираните в нея приоритетни области.

От името на консорциума, изпълняващ проекта, бихме искали да Ви поканим да се запознаете със съдържанието на Пътната карта и предложените в нея мерки. При интерес за бъдещо сътрудничество по определените приоритетни области, както и, разбира се, в други проекти със сходна насоченост, ще се радваме да изпратите попълнено писмо за подкрепа на хартиен или електронен носител.

За допълнителна информация оставаме на разположение на имейл адрес [email protected]   и тел. +359 882 493 110.

Приложения:

  1. Национална пътна карта за подобряване на квалификацията и уменията в строителния сектор за интелигентни решения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите до 2030 г.;
  2. Резюме на пътната карта до 2030 г.;
  3. Образец на писмо за подкрепа (линк за изтегляне); или онлайн: https://forms.gle/2LZRoXTff7B8W42y9

С УВАЖЕНИЕ,

Екип на проект BUILD UP Skills – България 2030:

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Национална агенция за професионално образование и обучение

Камара на строителите в България

Българска асоциация за изолации в строителството

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор)