Камара на строителите в България изпрати писмо до г-н Росен Желязков, председател на Народното събрание, г-н Николай Денков, председател на министерски съвет, г-н Асен Василев, министър на финансите  и  г-н Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството, в което заявява пред българския законодател и пред изпълнителната власт шест приоритетни искания на строителния сектор.

С пълният текст на писмото може да се запознаете тук.