Областно представителство Видин

Правим важни, последователни стъпки напред и мисля, че се движим в правилната посока. На Видин му трябва не празнодумие, а реална работа. Това каза на среща с медиите областният управител Албена Георгиева. Георгиева благодари за съвместната работа и подчерта, че ролята на медиите за популяризирането на Видин и всичко добро и положително, което се случва в областта, е от изключителна важност.
Областният управител акцентира на средствата, отпуснати за модернизиране и подобряване на образователната инфраструктура – 17 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж” за ремонта на СУ „Цар Симеон Велики” и ППМГ „Екзарх Антим I”, отпуснатите през този месец 350 000 лв. за подобряване материалната база на ППМГ, както и подсигурените 212 000, с които в момента се ремонтира ОУ „Отец Паисий”. „Всяка една държава, всеки един регион, който се стреми към развитие и просперитет, започва с развитие и модернизиране на образованието”. Албена Георгиева определи като събитие на 2017г. за областта фактът, че Видин вече е академичен град. „Нашият основен ангажимент, че тук ще се обучават студенти, вече е факт. Над 250 студенти посрещнаха студентския празник във Видин. Над 250 млади хора повишават своите знания в специалности, съобразени с бизнеса и изключително търсени навсякъде”, каза още областният управител. Тя припомни, че само през последния месец Видин може да се похвали с изключително добри новини: 500 000 лв. за община Бойница. „Започвам с това, защото Бойница е една от най-малките общини в цялата страна и получава средства за подобряване на жизнената среда. Акцентирам на това, защото е доказателство, че правителството не дели общините на малки и големи”, каза Георгиева. Тя напомни, че миналата седмица правителството е отпуснало 3 млн. лева за община Видин, с които да се ремонтират основно драматичния театър и сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков”. „Даваме нов живот на уникалния ни театър и модерна учебна среда за талантливите видински деца”, заяви областният управител.
Албена Георгиева обърна внимание и на усилията, положени от правителството за намаляване на безработицата в област Видин. Тя даде пример с община Ружинци, в която през 2015г. в началото на този управленски мандат на местната власт, безработицата е била над 70%. „ В момента, благодарение именно на съвместните действия на кмета на общината и правителството, безработицата в община Ружинци е спаднала с повече от 20%”, подчерта Георгиева.
Областният управител информира за средствата, отпуснати за подобряване на пътната инфраструктура в областта. Според нея, за 2016 г. и 2017 г. правителството е отпуснало близо 40 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на инфраструктурата в областта. Георгиева коментира и темата Е-79. Според нея „определени кръгове, в стремежа си да напомнят за себе си, яхват темата за Е-79, по която видинчани са изключително чувствителни. Факт е обаче, че ако някой направи този път, то това ще е правителството на ГЕРБ. Видин ще има скоростен път”, категорична бе Георгиева. Областният управител призова посланията на всички, които коментират темата, да съдържат елементарна политическа култура и морал. Тя подчерта, че отговорният политик трябва да е готов да приеме негативите, които неизбежно носи прилагането на непопулярни мерки. Според нея, критиката към управляващите е важна, но критичният разговор трябва да бъде културен и обективен. „Не само и по принцип да си опозиция на всичко, без да си реална алтернатива на нищо”, категорична бе Георгиева.
Албена Георгиева изрази удовлетвореността си, че правителството е приело финансово-оздравителния план на община Видин и по този начин на Видин е отпуснат безлихвен кредит, чрез който общината да се разплати с кредиторите си. „Няма как обаче да премълча това, че цяла група общински съветници отсъстваха точно в този ден от залата на ОбС-Видин. Промяната не се прави с това, че я слагаш в името си, а изисква реална работа”, заяви по този повод областният управител на Видин.
Георгиева акцентира и на почистването на крепостните стени, част от отбранителната система „Калето”. Тя сподели изумлението си от факта, че определени представители на политическия живот във Видин нагнетяват у хората напрежение и съмнение, че при почистването на крепостните стени е направено нещо незаконно. „Никой от тези хора, които по цял ден говорят колко много работят за Видин, не каза и една дума за това, че крепостните стени не са почиствани повече от 15 години”, заяви Георгиева.
За финал, областният управител посочи, че ключът към успеха е добрият диалог и съвместната работа на всички. Албена Георгиева пожела 2018г. да е още по-успешна, да изпълним всичко запланувано и „да бъдем здрави, успешни и обединени в общата ни мисия – Видин”.
Източник: ОА-Видин

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, съобщава, че на основание чл.148, ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията е издадено Разрешение за строеж за обект: „Фабрика за производство на пелети” в УПИ I – 024003 по КВС на землището на с. Протопопинци, местност „Асаница“, общ. Чупрене, обл. Видин и пътна връзка към имота на км. 29+704 от път III – 102, дясно, в землището на с. Боровица, общ. Белоградчик, обл. Видин, и са одобрени инвестиционни проекти на 17.11.2017г.
Съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи – строежът е трета категория.
Разрешението за строеж е издадено на Светозар Стоянов Петров, с постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Пуйо Войвода” №2 и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /обявлението за обнародване е изпратено на 21 ноември 2017 г./.
На заинтересованите лица, достъп до съдържанието на разрешението и решението по ОВОС се предоставя в стая 106 на Областна администрация – Видин, ул. Дунавска №6, гр. Видин.

Съобщението е публикувано и в раздел „Търгове и обяви“:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/obqvi.html

Източник: Областна администрация – Видин

ЭНа 6 и 7 ноември в гр.Луковит се проведе работна среща на Асоциациите по ВиК от цялата страна, в която взе участие Албена Георгиева Областен управител и Председател на Асоциацията по ВиК Видин.
На срещата присъстваха Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и Малина Крумова – заместник–министър на регионалното развитие и благоустройството.
На форума се представиха възможностите за развитие на ВиК сектора през следващите години и се обсъдиха оперативни въпроси от работата на ВиК асоциациите.
По време на работната среща стана ясно, че с помощта на Световната банка ще бъде направен анализ за превръщането на ВиК отрасъла в устойчив сектор, основно от финансова гледна точка, включващ и анализ на нови инструменти, които могат да бъдат включени за реализиране на големи инвестиционни проекти и такива в малки населени места, за да се покрие дефицитът на финансов ресурс.
Министър Нанков обърна внимание, че не следва да се правят повече компромиси във ВиК сектора и затова трябва да положим всички усилия, за да установим един балансиран и устойчив по значимост ВиК отрасъл в страната.
„В рамките на следващата година се очаква да започне финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти на ВиК оператори по Оперативна програма „Околна среда“. Амбицията ни е да започнем с едни от най-важните, които трябва да бъдат изпълнени – няколко пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, няколко деривации и довеждащи водопроводи, които са крайно необходими за хората и, за щастие, за тяхното реализиране има проектна готовност. Работим с ВиК операторите тези обекти да стартират и дори преди кандидатстването им по оперативната програма да започне тяхното възлагане.“ Това каза от своя страна на форума заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.
Основният въпрос, който бе поставен на форума бе свързан с неконсолидираните ВиК оператори, които към момента не могат да кандидатстват за европейско финансиране на инвестиционни проекти. Крумова съобщи, че в страната вече има 21 консолидирани оператори и предстои консолидацията на още една област – Търговище.
Област Видин е сред обособените територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори, които са включени в проекта на МРРБ „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. По него са извършени анализи на водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията, като на база на анализите се изготвят доклади за Регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация, с които де факто се определят необходимите мерки за изпълнение в сектора и предстоящите проекти за финансиране. До края на 2017 г. ще бъдат готови и формулярите за кандидатстване със съответните проекти.

В прессъобщението е ползван текст от МРРБ:
http://www.mrrb.government.bg/bg/v-stranata-veche-ima-21-konsolidirani-vik-operatora/
Снимки –http://www.tg.government.bg/news.php?extend.438

Кметът на Община Видин Огнян Ценков взе участие в събитието, организирано от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” във връзка с обновения терминал Видин-Център. На него присъстваха областният управител на Видин Албена Георгиева и заместник областният управител Елка Георгиева, генералният директор на ДП ”Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, директорът на клон Териториално поделение ”Пристанище Лом” Росен Борисов. Сред поканените гости бяха народните представители Владимир Тошев и Росен Живков.
Събитието откри Албена Георгиева, която поздрави изпълнителите и строителите на обекта с важната за нашия град придобивка. Видинският кмет също приветства с добре дошли всички присъстващи на откриването на терминала. Той подчерта, че крайният резултат от изпълнението на инвестиционния проект е осигуряване на подходяща среда за напредък и развитие, съчетавайки природните, културните и туристически богатства на нашия край. „Обектът се вписва в градската среда с добре оформената зона за обществен достъп като продължение на красивия ни Крайдунавски парк. Така участъкът се превръща в привлекателно и любимо място за разходка на видинчани и гостите на града. Да си пожелаем повече такива придобивки, които да носят полза за всички нас” – каза той.
Генералният директор на „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов нарече терминала пасажерски и допълни, че той е естествено продължение на един Дунавски парк.
Към присъстващите се обърна и Владимир Тошев, който каза, че вече не само крепостта „Баба Вида“ краси нашия град, а и пристанището е достойно да бъде посещавано от туристи.
По-конкретна информация, свързана с рехабилитацията на Пристанищен терминал Видин-Център, представи Росен Борисов. В обхвата на обект „Рехабилитация на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от Речна гара до Колодрума“е изградена подземна електрическа мрежа за ниско напрежение, прокарани са електрически изводи до пет действащи корабни места. Създаден е резерв от пет извода за бъдещо развитие на терминала. Изпълнен е и метален парапет, по чието протежение е изградена пешеходна алея с тротоарна настилка. Построени са осем площадки за отдих с пейки.http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/EDCC-Concrete-UBC-1020×531-234×122.jpg 234w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/EDCC-Concrete-UBC-1020×531-490×255.jpg 490w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/EDCC-Concrete-UBC-1020×531-768×399.jpg 768w“ sizes=“(max-width: 800px) 100vw, 800px“ style=“margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;vertical-align:bottom;max-width:100%;height:auto“> Скорошните природни бедствия, като карибските урагани и земетресенията в Мексико, създадоха необходимостта от по-устойчиви сгради. За щастие учените от Университета на Британска Колумбия (UBC) са разработили екологичен бетон, който прави екстериора на сградите толкова здрав, колкото стоманата, и може да издържи на непредсказуеми бедствия. Материалът се нарича екологичен гъст сферичен цимент или EDCC – и се състои главно от промишлен излишен продукт, наречен летлива пепел.
http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-3-1020×610-234×140.jpg 234w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-3-1020×610-490×293.jpg 490w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-3-1020×610-768×459.jpg 768w“ sizes=“(max-width: 800px) 100vw, 800px“ style=“margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;vertical-align:bottom;max-width:100%;height:auto;float:none“>
http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-2-1020×610-234×140.jpg 234w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-2-1020×610-490×293.jpg 490w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-2-1020×610-768×459.jpg 768w“ sizes=“(max-width: 800px) 100vw, 800px“ style=“margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;vertical-align:bottom;max-width:100%;height:auto;float:none“>
„Циментовата индустрия произвежда близо седем процента от глобалните емисии на парникови газове. Като заменим почти 70% цимент с летлива пепел, можем да намалим използваното количество цимент. Това е съвсем неотложно, тъй като един тон производство на цимент освобождава почти тон въглероден диоксид в атмосферата.“, заявиПроф. Неми Бантия, учител в UBC,
Крайният продукт е много подобен на стоманата. Той е издръжлив, ковък и много по-гъвкав от обикновения бетон. За да тестват изобретението, изследователите пръскат EDCC върху бетонни блокови стени с дебелина около 10 мм. След това те симулират земетресение с магнитуд 9 по Рихтер – същата сила на земетресението, което разтърси Тохоку, Япония, през 2011 г. „Резултатите от тези тестове са били невероятни“, казва докторантът Салман Солеймани-Дашъки. „Можем да разтърсим стената много здраво без тя да падне“.
http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-1-1020×610-234×140.jpg 234w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-1-1020×610-490×293.jpg 490w, http://1kam1.com/wp-content/uploads/2017/10/UBC-develops-concrete-as-strong-as-steel-1-1020×610-768×459.jpg 768w“ sizes=“(max-width: 800px) 100vw, 800px“ style=“margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;vertical-align:bottom;max-width:100%;height:auto;float:none“>
Вече са в ход планове за укрепване на стените на начално училище във Ванкувър и за надграждане на училище в сеизмично активния район на Северна Индия. С тази технология разходите за реконструкция на сгради се намаляват наполовина, казва Бантия. „Това може да бъде много лесно мащабирано за други проекти. Новият материал струва около половината от това, което ще струват другите решения за модернизация. “
Гласувайте за тази статия


Празникът на град Видин започна с тържествена Света литургия в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“. На нея присъстваха кметът на Общината Огнян Ценков, заедно с ръководния си екип, народният представител Владимир Тошев, областният управител на Област Видин Албена Георгиева, председателят на Общинския съвет Генади Велков и др. След службата в храма бяха осветени училищните знамена от НВП митрополит Григорий, временно управляващ Видинска епархия. Предвождано от Градския духов оркестър, към площад „Бдинци“ потегли шествие, в което се включиха официалните лица и ученици от всички видински училища.
Началото на тържествената церемония по случай Димитровден на централния площад бе поставено с ритуал по издигане знамената на Република България и на Община Видин. С празнично слово към гражданите се обърна кметът Огнян Ценков. В него той призова на този ден да си спомним имената и делото на достойните ни предци. „Защото тяхна е заслугата да имаме днес това прекрасно наследство, което се нарича Видин! Искаме той да получи полагащия му се статут на старопрестолен град. Да развие своя икономически, социален и културен потенциал, разчитайки на подкрепата и на държавната власт, и на бизнеса, и на гражданското общество. Време е да свалим етикета за Видински регион като „най-беден и изостанал“, да се изправим срещу инерцията и реабилитираме неговото име. Като кмет на Община Видин вече две години отстоявам това намерение и призовавам всички наши съграждани да вървим в една посока и да споделяме грижата за родния си дом“ – каза Ценков. Той пожела на видинчани да посрещнат празника със самочувствието, че са достойни синове на красивия ни старопрестолен град, да милеят за него и да учат децата си на любов към родните корени. Слово произнесе и Негово Високопреосвещенство митрополит Григорий, който благослови в Деня на Св. Димитър. Празникът на площада завърши с концерт на Градския духов оркестър, с участието на мажоретния състав при СУ „Св.Св. Кирил и Методий“.
По традиция на Димитровден бе проведена тържествена сесия на Общинския съвет, която бе открита от неговия председател Генади Велков. От трибуната на местния парламент присъстващите поздрави и кметът Огнян Ценков. Той благодари за добрата работа и взаимното уважение на всички, които заедно взимат решения в залата на Общинския съвет в името на Видин, както и на представителите на местната и държавната власт, на депутатите от Видински регион, на гражданското общество и на жителите на Общината за тяхната подкрепа в усилията да се изправят срещу трудностите и да се борят за каузата старопрестолният ни град да намери достойното си място в картата на България и на Европа.
Приветствия на тържественото заседание поднесоха народните представители Владимир Тошев и Филип Попов, НВП Григорий, областният управител Албена Георгиева и др. Сред гостите в залата бе и кметът на Община Монтана Златко Живков.
Общинският съвет удостои със званието „почетен гражданин на Видин“ двама души – митрополит Неофит (посмъртно), който ръководи Видинска епархия от 12.10.1914 г., в продължение на 57 години и Георги Иванчев – дългогодишен директор на Видинската природо-математическа гимназия, изявен общественик и родолюбец.
По случай празника на Видин в Общината пристигнаха поздравителни адреси от президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Димитър Главчев, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на туризма Николина Ангелкова, председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и десетки други.


В срещата участваха представители на всички страни, ангажирани в строителния процес по проект „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“. Тя премина под ръководството на инж. Цветан Асенов, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в Община Видин и ръководител на звеното за изпълнение на проекта. От страна на фирмата, упражняваща строителен надзор – Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017“, с водещ партньор „БТ-Инженеринг“ ЕООД и партньори – „Супервайзер“ ЕООД и „Агроводинвест“ ЕАД в срещата взеха участие инж. Величко Лозанов – ръководител на екипа, инж. Цветко Тужаров и инж. Евстати Николов. Представители на фирмата изпълнител „Хидрострой“ АД бяха инж. Христо Христов – ръководител на екипа и инж. Поля Иванова, а на фирмата проектант „ЕКО ПРОЕКТ 2000“ – инж. Милена Димитрова – главен проектант на проекта.
Инж. Лозанов представи ключовите експерти, които ще работят на обекта във Видин през целия период на строителството. Той увери, че фирмата има голям опит в надзора при изграждането на пречиствателни станции.
Ръководителят на екипа от „Хидрострой“ АД отбеляза, че паралелно с дейностите по експертизата и обследването на обекта, Изпълнителят е започнал изграждането на временно селище за инженерно-техническия персонал. Той допълни, че през следващата седмица ще бъдат оформени зоните за достъп и поставени всички обозначения съгласно изискванията. „Намерението на фирмата е от самото начало да се уплътни обекта с достатъчен брой хора и техника, за да можем в периода до Нова година да приключим с подобектите, които са оставени в определен процент недовършени“ – каза инж. Христо Христов. Имат се предвид и сградите, които да бъдат затворени до настъпването на зимния сезон, с цел там да се извършват инсталационни работи.
Главният проектант на строежа инж. Милена Димитрова заяви, че ще съдействат изцяло на екипа с цел успешно приключване на обекта и изрази надеждата си, че Видин ще има една добра пречиствателна станция.
Заместник-кметът на Общината инж. Цветан Асенов припомни, че проектът „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Видин“ е стартирал през 2013 г. и изпълненото строителство е около 32%. За да се доизгради и въведе в експлоатация пречиствателната станция, проектът е фазиран в новия програмен период 2014-2020 г. и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на околната среда и водите на 11.08.2016 г. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, декларирано от фирмата изпълнител е 266 дни. На днешната среща бе подписан Протокол образец №1 за предаване на одобрените обекти и разрешение за строеж на Изпълнителя.

В началото на идващата седмица официално ще бъде направена първа копка, с която ще се даде началото на работата по саниране на многофамилни сгради в Белоградчик. Ремонтът се извършва по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Седем са сградите, които ще се обновят – на ул. „Стара планина“ №1 и №4, ул. „Христо Смирненски“ №5, ул. „Васил Левски“ 1 и бул. „Съединение“ №7, №9, №11. Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в многофамилните жилищни сгради, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. От реализацията на проектните дейности ще са облагодетелствани не само собствениците на самостоятелни апартаменти в сградите, но и живеещите в околните сгради, тъй като подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите ще създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Обща цел на проекта е да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградите в жилищния сектор. Ще бъдат извършени дейности по покривни конструкции, полагане на топлоизолация, подмяна на дограма.
Стойността на проектното предложение е 2 225 269 лв.
Вече са към края си и строително – ремонтите дейности по няколко административни сгради – на общинската администрация, бизнес центъра и сградата на граничното поделение.
Радио Видин

На 2 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Огнян Ценков подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, включващ две инвестиционни предложения. Първото е „Основна реконструкция на сградата на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“- оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон“ и второто – „Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин – оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка и надстройка на физкултурен салон“. Проектът е на обща стойност 16 919 040,98 лв.и ще се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с бенефициент Община Видин. Предвидените средства за Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“ са на стойност 6533 827,42 лв., а за Средно училище „Цар Симеон Велики“ – 8868105,53 лв.
Продължителността на проекта е 30 месеца,в който срок са включени изготвянето на документацията по тръжните процедури, предвидени в закона за обществените поръчки, както и всички строително-ремонтни дейности.
С реализацията на проекта се очаква да се подобри състоянието на образователната инфраструктура, което ще доведе до създаване на нови съвременни условия за качествено образование
Източник: Община Видин

.

Успешна академична година пожела Областният управител на област Видин на всички студенти и преподаватели от Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Албена Георгиева бе гост на тържествената церемония по откриване на новата академична година, която се проведе днес, пред сградата на Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, където се помещава филиала на Русенския университет.
В приветственото си слово Албена Георгиева поздрави ръководството на Русенския университет, представителите на местната и държавната власт, бизнеса и гражданското общество, които заедно положиха усилия за превръщането на идеята за университет във Видин в реалност. „Филиалът във Видин е яркото доказателство, че когато сме обединени сме по-силни и уверено вървим в правилната посока.“ – отбеляза още областният управител.
Началото на учебната година бе даден от ректорът на Русенския университет – проф.д-р Велизара Пенчева, заедно със заместник-ректорите по развитие, координация и продължаващо обучение – проф.д-р Пламен Даскалов и по европейска интеграция и международно сътрудничество – проф. д-р Юлияна Попова.
Официалната церемония по откриване на Новата академична година във Видин бе уважена от Председателя на Народното събрание – Димитър Главчев, кмета на община Видин, председателя на общински съвет Видин, народни представители от пети МИР – Видин, представители на институции и фирми от региона, студенти на филиал Видин към Русенския университет.
130 първокурсници започват обучението си във Филиал Видин през академичната 2017/2018 година. Те ще се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалностите: „Земеделска техника и технологии“, „Електроника“, „Технология и управление на транспорта“, „Индустриален мениджмънт“, „Компютърни науки“, „Европеистика и глобалистика“ и дистанционната форма „Бизнес мениджмънт“.
Източник: Областна администрация