Областно представителство Видин

Кметът на Видин подписа договор за консервация, реставрация и експониране на 120-годишния Общински драматичен театър „Вида“. Изпълнителят е фирма „Хидрострой“ АД –София, която трябва да изпълни ангажимента за 1652774 лв. без ДДС. Драматичен театър „Вида“ е една от емблематичните сгради на град Видин. Заедно с основаването на читалище “Цвят“ през 1870 г. във Видин се образува и театралният комитет, който, освен в пропагандирането на изкуството, имал за цел да изгради и специален театър в града. През 1889 г. общинският съвет отпуснал за строеж най-централното място, намиращо се на двадесетина метра от дунавския бряг, където хвърляли котва австрийските параходи. Италиански архитекти и строители се заели с изграждането на миниатюрата “Миланска скала“. Строежът е завършен в края на XIX век, през 1898 г. и от 1975 г. е със статут на единична архитектурно-строителна ценност с категория „местно значение“. Сградата е построена 3 години след друга емблематична сграда на Видин – офицерския клуб (сега Художествена галерия “Никола Петров“), с който образуват общ архитектурен ансамбъл. Това е първата построена сграда в България специално за театрални нужди – с обширен салон, партер, ложи и галерии, голяма сцена. Авторът на архитектурния проект засега е неизвестен. През 1893г. главният инженер на града Карл Мачас пречертава проекта, но не отбелязва кой е авторът му. С проекта сега е предвидено да се реставрират и консервират външните мазилки и елементи по фасадата – балюстри, капители, пиластри, корнизи, холкери и фронтови, както и по балконите. Кметът на Видин: Семейството е институцията, върху която се изгражда личността на всеки човек Кметът на Община Видин отправи своите поздравления по повод големия християнски празник Въведение Богородично чрез медиите, след редовн… Прочети повече По всички вторично зазидани ниши за прозорци ще се монтират дървени прозорци, с които ще се възвърне предишният облик па театъра. Те, както и новите входни и вътрешни дървени врати, ще бъдат изпълнени по автентичен детайл. Предвидено е да се изпълни цялостна подмяна на дървената покривна конструкция, ремонт на сцената, санитарните възли, вътрешните пространства – стени, подове, тавани. Старата дограма ще се подмени с нова дървена със сзъклопакет, същата по цвят и членение както оригиналната, и др. Предвидено е също да се подменят ВиК, електрическата, отоплителната и вентилационната инсталация. Ще се изгради ново външно декоративно енергоспестяващо осветление и пожароизвестителна инсталация.

Източник:
Actualno.com

Мащабни пътностроителни ремонти стартират в град Брегово, където предстои да бъде направена реконструкция и рехабилитация на 12 улици и тротоари. Стойността на инвестицията, която ще се направи, е близо милион и половина лева – финансиране, осигурено по линия на Програмата за развитие на селските райони. На 26 октомври официално беше открита строителната площадка и беше направена символичната първа копка.

Пред събралите се десетки жители на Брегово, кметът на общината Милчо Лалов описа дългия път, който е изминат до момента. Преди това обаче той отбеляза, че тържеството в Брегово съвпада с Димитровден, когато своя професионален празник честват заетите в строителния бранш – затова Милчо Лалов поздрави присъстващите на церемонията представители на строителни фирми. „Желая им да са живи и здрави и да продължават да ръководят строителните дейности на територията на Видинска област по един безупречен начин“, каза кметът на Брегово, като използва случая и за да поздрави всички жители на общината, които на Димитровден празнуват имен ден.

За да се стигне до разкриването на строителна площадка, са преминати редица процедури, които са задължителни при кандидатстването за средства от европейските фондове, посочи Милчо Лалов. След разработването на проекта, което е станало с активното участие на консултанти, избрани след провеждане на обществена поръчка, проектното предложение било внесено за разглеждане в Държавен фонд „Земеделие“ и, след като били получени необходимите точки, на 15 ноември 2017 година кметът на Брегово бил поканен в Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на договор на стойност 1600000 лв., която в последствие била редуцирана. Последвало провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на строителството и за надзор, които приключили за около 5 месеца, след което документацията била изпратена до Държавен фонд „Земеделие“, от където било получено потвърждение, че няма никакви пропуски по отношение на избора на изпълнители. На следващия етап бил сключен анекс – това се наложило тъй като сумата, с която изпълнителят спечелил обществената поръчка, е малко над 1470000 лв., по-ниска от първоначалната стойност на договора от 1600000 лв. Информацията за сключването на този анекс била внесена в Държавен фонд „Земеделие“ на 2 февруари 2018 година, а процесът там продължил до 10 октомври 2018 г. „Неслучайно си позволявам да отразя тези срокове – искам да стане ясно, че от 15 ноември 2017 г. до днешна дата – 26 октомври 2018 г., почти една година, следваме процедурни изисквания, които, според мен, са много тромави и това забавя изпълнението на проекта във времето“, сподели Милчо Лалов.

Той благодари на всички общински служители, които с експертизата си са помогнали да бъде изработен този проект и да бъдат извървени всички процедури – на техниците в Община Брегово Владко Маринов и Сашо Димитрашков, на главния архитект Пламен Станчев, на юриста на Общината Росица Костадинова. Кметът на Брегово изказа признателност и към общинските съветници, като отбеляза, че без вземането на необходимите решения от Общинския съвет дългата процедура не би могла да бъде извървяна.
„26 октомври е дата, когато обикновено строителите завършват своите обекти. Обстоятелствата обаче сега са такива, че ние на тази дата даваме начало на строежа. Аз си позволявам, от името на общинското ръководство, да отправя апел към изпълнителя на строителството инвестицията да приключи до 31 юли 2019 г.“, посочи Милчо Лалов. Той съобщи, че вече е получен аванс по договора, така че няма никакви пречки ремонтът на улици и тротоари да започне незабавно.

Символичната първа копка беше направена на ул. „Климент Охридски“, която е една от 12-те, които ще бъдат ремонтирани. Другите включени в проекта улици са „Гео Милев“, „Георги Бондоков“, „Гоце Делчев“, „Станко Маринцестов“, „Лев Толстой“, „Димитър Зограф“, „Борис Попарданов“, „Иван Вазов“, „Христо Смирненски“, „7-ми Ноември“, „Дунав“.
„Специалистите в общинската администрация вече правят следващи разработки на проекти за ремонт и на други улици на територията на град Брегово и на територията на нашите съставни села. Защото проблемът със състоянието на вътрешната мрежа е сериозен и ние, ако има нещо, за което сме в дълг пред бреговската общественост, което не сме довели до край, това е решаването на проблема със състоянието на вътрешната пътна мрежа. Правим всичко възможно, за да успеем със средства от европейските фондове да решим и този проблем“, увери кметът на Брегово Милчо Лалов.

ИЗТОЧНИК: В. „НИЕ“

Още в началото на ремонтните дейности по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“ кметът Огнян Ценков заяви, че демонтираните и годни за употреба строителни материали ще бъдат предоставени за нуждите на населените места в Общината. Той отправи предложение към всички кметове и кметски наместници да преценят за какво биха могли да ги използват и да направят заявки. Днес първите количества от демонтираните мраморни и гранитни плочи, които се съхраняват на територията на бившето военно поделение, бяха транспортирани за селата Градец, Слана бара, Гомотарци, Антимово и Цар Симеоново. На място бяха кметът на Община Видин, главният архитект и ръководител на проекта Ангел Недялков, инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ и кметовете на селата, заявили необходимостта от различни количества годни за вторично използване материали. „Те ще послужат за облагородяване на всички населени места в Общината, като се спазва стриктно процедурата и се подпише приемо-предавателен протокол“ – обясни Ценков.
Кметът на Градец Илия Томов сподели, че плочите ще бъдат използвани за ремонт на паметника в центъра на селото. По проект от Министерството на отбраната за тази цел вече са осигурени 4000 лв., но са недостатъчни. На други места ще бъдат направени тротоари, настилки пред обществени сгради, пешеходни пътеки, цветарници, а в Гомотарци например с тях ще се довърши започнатото по програмата „Местни инициативи“ спортно игрище.
Огнян Ценков отбеляза, че има визия част от материалите да бъдат използвани и на територията на град Видин, като в никакъв случай няма да се допусне те да се похабят. „Негодните за вторична употреба се транспортират в депото за твърди битови отпадъци, където се раздробяват на трошено-каменна настилка и се използват за баластрирането на улици“ – допълни той. Инж. Румен Лилов каза, че досега е завършило баластрирането на улици в пет населени места – Ботево, Цар Симеоново, Жеглица, Синаговци и част от Дунавци, като този процес ще продължи и в други селища. Това става след съгласуване с кметовете и по тяхна заявка.
На въпрос от страна на медиите относно демонтираната от площад „Европа“ ротонда, главният архитект на Общината отговори, че тя ще бъде поставена на територията, където се провежда Видинският панаир и монтирана в предишния й вид. В момента се съхранява в бившето военно поделение, заедно с останалите материали и е напълно запазена.
Видинският кмет съобщи, че част от гранитните плочи за новата настилка са вече тук, пристигнали са на пристанището в Бургас и оттам са транспортирани до Видин. Очаква се до 10 дни, в зависимост от атмосферните условия, да започне поставянето им.
.


Източник: Община Видин

riama_2 На днешното си заседание Министерският съвет (МС) одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, съобщи правителственият пресцентър. За посоченият период политиката на правителството е насочена към осигуряване на финансов ресурс за изграждането и доизграждането на големите инфраструктурни обекти, сред които е и пътят Видин-Ботевград. Както наскоро съобщи сайтът на гражданско обединение „Единни за промяна“, документът бе обявен от Министерството на финансите за съгласуване, а днес вече е получил и одобрението на Министерския съвет. Цялостното строителство на пътя от Дунав мост 2 при Видин до Ботевград. ще осъществи висококачествена връзка между АМ „Хемус”, АМ „Тракия”, АМ „Струма” и Дунав мост 2 при Видин-Калафат. През 2019 г. се предвижда въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Изграждането и внедряването на смесена система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа като по-справедлив модел има за цел да намали значително риска от системното недофинансиране в областта на поддържане на пътната инфраструктура“, се посочва още в решението на МС. Подробности за взетото днес, 18 април, решение на МС, може да прочете на официалния правителствен сайт, в раздел „Пресцентър“ – заседания на МС.

proekt „Днес изтича срокът в Агенцията за обществени поръчки по одобряване на проектната документация и както поехме ангажимент, стартираме с тръжната процедура за участъка от Мездра до Ботевград на пътя от Видин“. Това заяви днес в интервю в предаването „Тази сутрин“ министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от пресцентъра на МРРБ.
„Тези 34 километра ще бъдат рехабилитирани и разширени с още две ленти. Поехме ангажимент в средата на месец март да стартираме с тези 34 километра. И не само ще ги рехабилитираме, а ще разширим трасето до скоростен път“, съобщи министърът. Той допълни, че в останалият участък от Мездра до Видин трасето ще е с автомагистрални габарити – по две ленти в посока на движението, плюс аварийна такава.
Стартирането на първата от поредицата процедури е в отговор на решението на Министерски съвет, на което бе поет ангажимент за изграждане на пътя до Видин. За неговото строителство видинчани настояваха в масовите си протести в продължение на шест седмици.
Източник: edinni.bg

Кметът на Община Видин Огнян Ценков провери на място, заедно със заместник-кмета инж. Цветан Асенов, как протичат ремонтните дейности на Гребната база. При посещението бе установено, че е възстановена в цялост колонадата под сградата, обработени са местата с нарушено бетоново покритие, като предварително е направена антикорозионна защита на откритата армировка. Цялостен ремонт е направен на носещата конструкция и покрива. Подновена е настилката, шпакловат се и боядисват стените на спортния салон. Вече са готови две бани, две съблекални и два санитарни възела на първия етаж; треньорската стая; фоайетата; коридорът; осем стаи от хотелската част на втория етаж са обновени и ремонтирани; подменена е по-голямата част на дограмата на сградата и помещенията. Изцяло е подменена ВиК инсталацията, преработена е ел. инсталацията и част от нея е подменена.
Кметът изказа своята удовлетвореност от добрата работа до момента. “Гребната база е важен спортен обект, който има изключително значение за развитието на водните спортове и водния туризъмв нашия град.Затова ние направихме необходимото за нейното възстановяване. Разкриването на нови работни места, създаване на по-добри условия за спорт, изграждането на филиала на Русенския университет ни водят стъпка по стъпка към общата цел – да задържим и привлечем младите хора, като им вдъхнем надежда за едно по-успешно бъдеще“ – каза той.
Стефан Илиев, треньор на спортния клуб по кану-каяк „Ванто-Видин”,благодари на кмета на Общината за възстановяването и поддръжката на сградата. Той подчерта, че с ремонта на Гребната база ще се създадат прекрасни условия и мотивират младите спортисти да тренират и да постигат още по-големи успехи.
Средствата за ремонта са включени в списъка на капиталовите разходи за 2018 г. и са в размер на 334175, 50 лева с ДДС.


Източник: Община Видин

Автор: Снимка: Радио ВИДИН Архив

Над 2,5 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяването на участъка при 10-ти км на второкласния пътВидин – Кула – Връшка чука, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Подписан е договорът за строителен надзор при изпълнение на укрепителните дейности в отсечката между селата Бела Рада и Войница. Той ще бъде осъществяван от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Предстои и подписване на договора за изпълнение на строителните работи. Обществената поръчка ще бъде възложена на „ИСА 2000“ ЕООД.
Договорът за изпълнение на строително-монтажните работи е за 2534036 лв. с ДДС, а за надзор – 39384 лв. с ДДС.
Интензивните валежи през 2014 г. активизираха свлачищна зона на пътя и предизвикаха пропадане на пътната настилка и отваряне на дълбоки пукнатини, достигащи над 1 м в дълбочина и широчина. Разрушен е и тръбен водосток при 10-ти км, който не поема повърхностните води, с което процесът на свличане се ускорява и предизвиква пропадане на пътната настилка. Това наложи възлагането на проектантски работи, които да изяснят причините за възникналите дестабилизационни процеси, да се предложат конкретни мерки и технически проект за трайно укрепване и възстановяване на засегнатия участък.
Отсечката е затворена за движение, а трафикът е пренасочен по обходен маршрут – по стария път, който е в непосредствена близост до авариралия участък. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Поставена е необходимата пътна сигнализация.
Проектът за възстановяване на участъка при 10-ти км на пътя Видин – Кула – Връшка чука предвижда изграждането на укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на отсечката. Ще се подобри отводняването и ще бъде реконструиран компрометираният водосток. Срокът за изпълнение e 110 дни.
Обектът е предложен за финансиране по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.