Областно представителство Пазарджик

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПАЗАРДЖИК

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА КСБ ОП – ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България, ОП Пазарджик на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 11 октомври 2023г./сряда/ от 17:00 часа Редовно общо годишно отчетно-изборно събрание.

Събранието ще се проведе в зала „Хебър“, Гранд хотел „Хебър“, гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 6 от 17:00 часа с

ДНЕВЕН РЕД:              

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя  на ОП от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
 4. Приемане на Доклад на КС на ОП за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
 5. Приемане на план за дейността на ОП през 2024 г.
 6. Приемане на план-сметка на ОП за 2024 г.
 7. Предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ и други.

Уважаеми членове на Областното ни представителство, най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!

Регистрацията на участниците ще започне в 16:30 часа.

Членовете-юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ, ОП-ПАЗАРДЖИК

ИНЖ. ИВАН ДЕЛЧЕВ

Уважаеми строители,

С прискърбие ви съобщаваме, че Никола Василев – управител на Строймонтаж 07 ЕООД, гр. Пазарджик и един от основателите на КСБ, почина. Неговите постижения и принос никога няма да бъдат забравени.

Бог да го прости!

Поклонението ще бъде утре – 1 март 2023г. от 14:00 часа на централните гробища в Пазарджик.

ДО СТРОИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПАЗАРДЖИК

Цената на куверта е на стойност 60 /шейсет/ лева и е безплатен за един гост от фирма. За всеки следващ гост се заплаща цялата стойност на куверта.

Допълнителен куверт може да заплатите в офиса на ОП-Пазарджик или по банкова сметка:

КСБ ОП-Пазарджик

Банка ДСК

IBAN 16STSA93000014383253

Основание – допълнителен членски внос

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА В ГРАД  ПАЗАРДЖИК

ОБЯВЯВА ПРИЕМ  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

«СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА»

«ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ»

«КОФРАЖИ»

«ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ»

ПГСА-ПАЗАРДЖИК  ВИ ПРЕДЛАГА:

 • ПРАКТИКА В ЧУЖБИНА ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ;
 • СТИПЕНДИИ ЗА: ОТЛИЧНИЦИ, СОЦИАЛНО СЛАБИ УЧЕНИЦИ;
 • ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ УЧЕНИЦИ– ПЪТНИ, ХРАНА, БЕЗ ТАКСА В ОБЩЕЖИТИЕТО;
 • СТИПЕНДИЯ, УЧРЕДЕНА В ПАМЕТ НА ПЕТЪР ТАСЕВ –ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ;
 • ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ.

ПГСА-ПАЗАРДЖИК РАЗПОЛАГА С:

 • Реновирано общежитие в двора на училището – стаи със собствен санитарен възел, читалня, оборудвана с компютърни места, общи трапезарии, оборудвани със зала за хранене, кухненски бокс-печка, хладилник, мокро помещение-пералня; видеонаблюдение, безжичен интернет;
 • Реновирана училищна сграда и учебни работилници;
 • Модерни компютърни зали;
 • Физкултурен салон и открита спорна площадка;
 • Безжичен интернет в учебната сграда;
 • Видеонаблюдение в учебната сграда и двора на общежитието.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СТРОИТЕЛСТВО и АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”

13 УЧЕНИЦИ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ AUTOCAD – 2D И 3D И СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ (ЦИФРОВО СТРОИТЕЛСТВО)

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

КЛАСИРАНЕ: КОНКУРС – ТЕСТ /БЕЛ И МАТЕМАТИКА/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕНИЦИТЕ

ПРИДОБИВАТ III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА: СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ, НАДЗОРНИ ФИРМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЛУЖБИ В ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ.

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ПРОФЕСИЯ «ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ»

13 УЧЕНИЦИ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ   –  5 години

КЛАСИРАНЕ: Конкурс – ТЕСТ /БЕЛ и МАТЕМАТИКА/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА:

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, ФИРМИ ОТ IT СЕКТОРА, СОФТУЕРНИ КОМПАНИИ, В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ И БАНКИ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ.

СПЕЦИАЛНОСТ «КОФРАЖИ», «ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ»  ПРОФЕСИЯ  «СТРОИТЕЛ»

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

13/13 УЧЕНИЦИ

С   ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ  И НЕМСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ    –  5 години

КЛАСИРАНЕ: Конкурс – ТЕСТ /БЕЛ и  МАТЕМАТИКА/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ II СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СТРОИТЕЛ

Учениците получават стипендии, трудово възнаграждение по време на обучението си в XI и XII клас, пълна издръжка – безплатно общежитие, транспорт и храна и трудов договор след завършването на образованието си.

КАКВО Е ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дуалната система е сравнително нова форма на обучение за нашата страна, за разлика от страни като Швейцария, Германия и Австрия. То дава възможност на гимназисти да прилагат теоретичните си знания в работна среда и да натрупат ценен опит.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в XI и XII клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Проектът за дуално обучение в Професионална гимназия по строителство и архитектура в гр. Пазарджик се реализира по инициатива и с подкрепата на Камара на строителите в България, Областно представителство Пазарджик и фирмите Агро Атракт-Катя Дилова“ ЕТ,  „Артстрой про“ ООД, „Валдани“ ЕООД, „Гарси“ ЕООД, „Делчев Инженеринг“ ЕООД, „Меладинис“ ЕООД и „Строймонтаж“ ЕООД,  с цел подпомагане обучението и професионалната подготовка на качествени кадри за нуждите на бизнеса в област Пазарджик.

В наши строителни фирми учениците в дуална система на обучение могат да трупат практически опит в две професионални направления:

„ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ“ И „КОФРАЖИ“

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

В СПЕЦИАЛНОСТ «ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ»

Учениците се научават да:

 • Изработват окачени вентелируеми фасади от алуминиеви композитни панели, HPL текстолитни плоскости и облицовки от керамични панели;
 • Изпълняват окачени стъклени фасади от алуминиева или стоманена конструкция и стъклопакети;
 • Изпълняват фасаден винилов сайдинг с пластмасови PVC панели;
 • Изработват самоносещи се модулни фасади „TrimoRaster” от стоманени панели с минерална вата;
 • Извършват височинни фасадни топлоизолации по алпийски способ;
 • Изпълняват спортни настилки от вулканизиран каучук;
 • Санират фасади и покриви на стари сгради с плочите на ASTROTHERM, FIBRAN, BAUMIT и др. от експандиран и екструдиран пенополистирол, каменна вата, неопор на BASF;

В СПЕЦИАЛНОСТ «КОФРАЖИ»

Учениците се научават да:

 • Изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни работи.
 • Кофрират различни конструктивни елементи: фундаменти и стени, колони, греди, плочи и плочогреди, самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи и др.
 • Прилагат кофражните системи „PERI“, “DOKA”.
 • Монтират и демонтират кофражни скелета според тяхното специфично предназначение.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

4400 Пазарджик, ул.“Кочо Честименски“ №33,

Телефон: 034/ 44 26 67, 0878999829

e-mail: [email protected], [email protected],

http://www.pgsa-paz.com/