Областно представителство Пазарджик

До членовете

на КСБ – ОП Пазарджик

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Областния съвет на Камара на строителите в България,  ОП– Пазарджик на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва Редовно общо годишно отчетно събрание на 11 март 2020 г. от 17:00 часа .

Събранието ще се проведе в ресторант „Хебър“, Гранд хотел „Хебър“, гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 6,

при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-Пазарджик от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-Пазарджик от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-Пазарджик от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП- Пазарджик за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Пазарджик за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  6. Приемане план за дейността на ОП-Пазарджик през 2021 г.
  7. Приемане на план сметка на ОП-Пазарджик за 2021 г.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание.

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощно – изтеглете

Материали за ОС – изтеглете/ще бъдат налични по-късно/.

С уважение,

Председател на КСБ ОП-Пазарджик

инж. Иван Делчев

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним на работна среща на  6 февруари 2020 г. /четвъртък/ от 12:30 ч.  в ресторант Форум.
Ще обобщим  извършената работа през изминалите месеци, ще коментираме текущите проблеми на сектора и ще дискутираме предстоящите задължения и задачи за изпълнение.

Очакваме Ви !

Моля, да потвърдите присъствието си до 03.02.2020 г.

С уважение,
инж. Иван Делчев
Председател на КСБ ОП-Пазарджик

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Строителна квалификация“ ЕАД съвместно с ОП – Пазарджик ще проведе обучения по Закона за безопасните условия на труд (ЗБУТ) на 04.02.2020г./вторник/ в конферентната зала на Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) – Пазарджик, гр. Пазарджик:

Първи модул:

– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“ от 9:00 часа;

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ по правилата за осигуряване на ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009 г. на МТСП – с начален час

10:30;

Втори модул:

– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ –        с начален час 13:30.

Финансирането на обученията ще става съгласно утвърдената от Управителния съвет на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес. Съгласно същата, право на безплатно участие имат по 2 служители на трудово правоотношение от строително предприятие, вписано в ЦПРС, до изчерпване на лимита от средства, отпуснати от КСБ за ЗБУТ. КСБ ще предостави финансови средства за 2 обучаеми лица за участие в обучение по ЗБУТ, организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД, общо за три теми: „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“; „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. В случай, че фирми желаят да обучат допълнително други свои служители, преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по по банкова сметка на „Строителна квалификация“ ЕАД.

IBAN:BG39STSA 93000022792351 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение.

За участие на Ваши служители в семинара, следва да заявите желанието си с изпращане на заявка в срок до 31.01.2020 г. на e-mail: [email protected]

Очакваме Ви !

Приложение: Заявка-изтегли

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Нека Новата година бъде изпълнена с вълнуващи предизвикателства, вдъхновение и благополучие.

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и насят удовлетворение и радост.

Весели Коледни празници!

Здрава, мирна и щастлива Нова 2020 година !

 

инж. Иван Делчев

Председател на КСБ ОП – Пазарджик

Областно представителство Пазарджик на Камара на строителите в България отличи най-добрите строители в навечерието на най-светлите празници.

Гости на събитието  бяха Изпълнителният директор на КСБ г-н Валентин Николов, г-жа Ренета Николова – Прокурист и Главен редактор на вестник „Строител“, г-н Димитър Търпов – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Пазарджик, инж. Руслан Райчев – Началник на РДНСК, гр. Пазарджик и строители-ветерани от област Пазарджик.

В ресторант „Форум“ се събраха участниците в строителния процес от Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, екипа на Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик и РДНСК – Пазарджик.

Тази година наградите са в три категории съгласно решението на Областния съвет на КСБ ОП – Пазарджик:

  • НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ФИРМА ЗА 2019 Г.

От 68 фирми-членове на КСБ по данни на ЦПРС, само 13 фирми имат ръст и в трите показателя – НПП, персонал и ДМА.

Строителят с най-високи показатели е  Елкоб ЕООД, гр. Пазарджик, с управител Александър Кобаков.

  • ФИРМА С НАЙ-ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ, ОПИТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Наградата се присъжда на фирма с дългогодишна история, с утвърдени добри практики и с традиции в създаването на утвърдени професионалисти.

Строителят-победител в тази категория е с дългогодишна история в строителния бранш, член на Българска строителна камара и един от учредителите на Областното представителство на КСБ – Брокс 2003 ООД, гр. Пазарджик, с управител инж. Благо Танков.

  • НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА

Наградата се присъжда на млад управител с впечатляващи резултати.

От 16 фирми с управители на възраст под 40 години и реализирали положителни резултати и в трите показатели: НПП, персонал и ДМА, строителят, който се откроява значително, е Тренд Билд ООД, град Пазарджик, с управител Цветан Савов.

Наградите връчи Изпълнителния директор на КСБ  г-н Валентин Николов.

В конкурса „Сграда на годината – 2019“ постъпиха заявления за участие в две категории:

 Жилищни сгради /жилищни комплекси, многофамилни сгради, еднофамилни сгради и др./;

 Обществени сгради /хотели и ваканционни комплекси, търговски сгради, паметници на културата, училища, детски градини, спортни съоръжения и др./

Петчленна комисия от специалисти и професионалисти в бранша определи победителите в съответните категории.

  Жилищни сгради:

Многофункционална жилищна сграда

гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 65а

Възложител: Артстрой Инвест ЕООД, гр. Пазарджик

Проектант: арх. Стефан Гюрджеклиев

Строител: Артстрой Про ООД, гр. Пазарджик

В категория  Обществени сгради Комисията избра:

Многофункционална зала към професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” гр. Велинград”, бул. „Хан Аспарух“ № 111а

Възложител: Община Велинград

Проектант: Делчев инженеринг ЕООД, гр. Пазарджик

Изпълнител: Делчев инженеринг ЕООД, гр. Пазарджик

Наградите връчи Председателят на комисията инж. Тодор Калоянов – Председател на РК на КИИП – Пазарджик.

Голямата награда  на Областното представителство „Златната либела 2019“, която  се присъжда на строител с професионално достойнство, избира се от членовете на Камарата и определящи са личните качества на управителя,  тази година отново е за Гарси ООД, град Пазарджик с управител  инж. Георги Сираков. Наградата връчи инж. Иван Делчев.

Поздравителни адреси до Председателя на Областното представителство на КСБ инж. Иван Делчев изпратиха кметът на община Пазарджик господин Тодор Попов и Председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Екипът на Областното представителство благодари на любезните домакини от ресторант „Форум“ за вълшебната празнична обстановка,  на невероятните танцьори от танцов състав „Пловдивъ“,  които ни накараха да се докоснем до красотата и магията на танцовото шоу, и на всички присъстващи за чудесната вечер.