В залата на ОП на КСБ – Сливен, се проведе Общо отчетно събрание при спазване на всички епидемиологични мерки. На него присъстваха представители на фирми от Сливен и Нова Загора. Дневният ред включи приемане на:

  • Oтчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП Сливен от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  • Oтчет за дейността на председателя за отчетния период;
  • Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи;
  • Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП Сливен за дейността на ОблС за същия период;
  • Решение за освобождаване от отговорност на ОблС;
  • Работен план за дейността на ОП Сливен за 2021 г.;
  • План-сметката за следващата година.

 

В началото председателят на ОП Сливен Георги Стоянов запозна присъстващите със състоянието на отрасъла в областта, както и със свършеното от ОблС за отчетния период: „Смело мога да заявя, че строителни фирми в област Сливен без работа няма. Както във всички сектори, така и в нашия се наблюдава недостиг на работна ръка, особено на квалифицирани кадри“, заяви той и добави, че за изминалото кратко време са проведени три съвместни заседания на Областния и Контролния съвет. „Присъствахме на тържественото откриване на новата учебна година на СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. По покана на кмета на община Сливен Стефан Радев взехме участие в Икономическия форум „Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиране – заедно можем повече“, който се състоя на 11 септември“, отчете Стоянов. Той поясни, че събитието се е провело в рамките на международна среща, организирана от община Сливен за побратимяване с градовете Бидгошч (Полша) и Ниш (Сърбия) по проект „Обединяване на Европа – сигурност, солидарност и стабилност за всички“, реализиран по програма „Европа за гражданите“.

Георги Стоянов разказа, че на мероприятието са представени възможностите за инвестиции в Сливен и региона, както и в Бидгошч и Ниш. Представителите на българския, полския и сръбския бизнес са обменили добри практики и са се запознали за пръв път с каталога „Инвестиционна дестинация Сливен и Ямбол“. Стоянов подчерта, че на форума е присъствал и изп. директор на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ Надя Данкинова.

„ОП на КСБ в Сливен посрещна двама министри – на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Те дойдоха на място, за да разговарят с представители на строителните фирми в региона, като основна тема бе изграждането на обща икономическа зона между Сливен и Ямбол. На срещата присъстваха и кметът Стефан Радев, зам.-кметът по „Финанси и общинска икономика“ Румен Иванов, областният управител на Сливен Чавдар Божурски, изп. директор на Областното пътно управление инж. Митко Иванов, управителят на „ВиК-Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев и гости от различни браншови организации“, изтъкна Георги Стоянов.

Той отчете още, че на заседание на ОблС и КС на ОП Сливен е обсъдена инициативата на общината за изграждане на площадка за събиране, обработване и рециклиране на строителни отпадъци. В него са се включили кметът Стефан Радев, както и зам.-кметът по „Инфраструктура и строителство“ инж. Любомир Захариев. „Заседание се състоя и във връзка с подписания договор за проект за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата, на което присъства инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК – Сливен. Проектът е на стойност 133,3 млн. лв., като 95,6 млн. лв. от тях са осигурени от ОП „Околна среда 2014 – 2020“, добави председателят на ОП Сливен. Областният и Контролният съвет са разгледали и инициативата за възстановяване на Голямата базилика в Плиска. В равносметката си Стоянов включи и тържественото честване на професионалния празник на строителите – Димитровден, като отбеляза, че гости на събитието са били кметът Стефан Радев и зам.-кметовете по „Устройство на територията и строителство“, по „Финанси и общинска икономика“ и по „Икономическо развитие“. ОП Сливен отчете дейността си и членове от регионалния клуб на строителите ветерани.

Георги Стоянов коментира още, че през периода в ОП Сливен са проведени презентации на фирми заедно с Камарата на инженерите по геодезия, КИИП и КАБ. Той отбеляза, че съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД са организирани курсове за фирмите членове на ОП Сливен за „Длъжностни лица по ЗБУТ”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Строителен техник“, водени от доц. д-р. инж. Венци Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. На тях са присъствали 221 строители от Сливен и Нова Загора, които са получили сертификати. „Във връзка с кандидатстудентската кампания на ВСУ „Любен Каравелов“ експертът на ОП Сливен организира презентация на доц. д-р. инж. Венци Стоянов, която се състоя в СПГСГ „Арх. Георги Козаров“.

Извършен е и ремонтът на сградата на ОП Сливен. През отчетния период фирмите са запознавани и с актуалната дейност на КСБ“, завърши председателят Стоянов.

След това присъстващите в залата приеха с пълно единодушие всички точки по дневния ред.