Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“.

Допустими кандидати по процедурата са физически и юридически лица, извършващи основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027).

Проектът на Условия за кандидатстване по процедурата можете да откриете на следния линк.