Катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в следните магистърски програми, стартиращи от летния семестър за учебната 2022/2023 г.:
• МП „Митнически и данъчен контрол“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен във всички професионални направления.

Повече информация е налична на следния линк https://bit.ly/CusTax-MP  и от доц. д-р Цветан Мадански, имейл: [email protected] и телефон: 0897 98 19 60.

• МП „Икономика и финанси“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен в специалности, различни от „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“. Допълнителна информация на https://bit.ly/EcFin-MP и от доц. д-р Димитър Златинов, имейл: [email protected] и телефон: 0888 63 71 38.

Предлаганите от Катедра „Икономика“ магистърски програми, сред които са МП Икономика и право (https://bit.ly/EconLaw) и МП Бизнес икономика (https://bit.ly/BussEcon) с прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година, традиционно се радват на висок интерес. В процеса на обучение се акцентира върху съчетаването на теоретични знания и практически умения от различни области на икономиката и граничещите с нея науки при отчитане на значението на дигиталната трансформация в съвременния свят. Учебните планове са разработени по начин, позволяващ на кандидат-магистрите да не се откъсват от работа в рамките на два семестъра.

Приемът от летния семестър на учебната 2022/2023 година е с изцяло електронно подаване на документи от 1 декември 2022 г. до 31 януари 2023 г. на следния линк: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/.

Подробна информация за кандидатстването и условията за прием е налична на: https://bit.ly/FEBA_MP-info.