Oт 21 декември 2023 г. Агенцията по заетостта приема заявления за получаване на ваучери за безплатни обучения за дигитални умения. Програмата стартира с обучения за дигитална/цифрова компетентност – базово и средно ниво.

Това е отлична възможност за работодателите да повишат цифровата компетентност на своите служители без да отделят финансов ресурс.

Българска стопанска камара като доставчик на обучения предвижда механизми за мотивация и стимулиране на работодатели/организации при координиране на групи от служители, които да обучат в рамките на програмата. За целта ще бъдат сключени споразумения за сътрудничество.

Препоръката към работодателите е да стимулират служителите си да стартират обучението си от базовото ниво на дигитална компетентност, което предоставя широк спектър от знания по отношение на оценяване и управление на данни, информация и дигитално съдържание, разработването и интегрирането му, авторското право, безопасността и защитата на устройствата, допълнени с обучение за публични дигитални услуги. След това служителите ще мога да преминат и през следващите обучения – средно, напреднало и високоспециализирано нива за дигитална компетентност, за всяко от които ще могат да получат ваучери.

 Можете да се включите в програмата и с дейности по набиране на обучаеми, които да преминат обучение в Българската стопанска камара.

Приложения:

  1. Обща информация за ваучерите – видове, кой може да кандидатства и пр. 
  2. Заявяване на ваучер – стъпки за заявяване на ваучер.
  3. Програма за базово ниво на дигитална компетентност.
  4. Програма за средно ниво на дигитална компетентност.

 

При възникнали въпроси или необходимост от допълнителна информация може да се свържете с г-жа Теодора Борисова – Директор Център за обучение по ИКТ на БСК

тел. +3592 932 09 68, +359 888 832 172, или на имейл адрес: [email protected]