УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

За повече информация посетете страницата на  МП по ОКН:

https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59