Докторант от катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИСТТ), Бизнес факултет- УНСС отправя молба за попълване на анкета относно обектите на индустриална собственост и бизнеса.

Анкетата е анонимна и не събира лични данни, достъпна е на следния линк: https://forms.gle/ZpBSqPphbyMs3pi88

Тя може да бъде попълнена  свободно без да е необходим e-mail или регистрационна форма от всяко едно персонално устройство.