ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България: „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“.

01 Март 2023 г.

гр. София, Хотел Астория Гранд Хотел  (с адрес: бул. „Ген. Тотлебен“ 8) и онлайн

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83581774929

Приложение: Програма за събитието