Катедра „Недвижима собственост“ при Университета за национално и световно стопанство – град София, предлага обучение за придобиване на магистърска степен по специалност „Бизнес с недвижими имоти“. Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели и експерти в сферата на недвижимите имоти и предоставя възможност за усвояването на знания в областта на инвестирането, аназиза, търговията и управлението на недвижимите имоти.

Акцент в обучението са дисциплини като: „Правен режим на недвижимата собственост“, „Фасилити мениджмънт“,  „Управление на инвестиционно-строителни проекти“, „Пазар и търговия с недвижими имоти“, „Оценяване на недвижими имоти“, „Инвестиционен бизнес мениджмънт“ и др.

Обучението е с продължителност два семестъра, независимо от завършеното професионално направление и специалност. Формата на обучение е редовна, но дава възможност за съчетаване на трудова дейност и активно участие в лекционните курсове.

Информация относно сроковете за записване, документите за кандидатстване и таксата за обучение, може да намерите на следния линк: https://magistri.unwe.bg/