КСБ обсъди с ГЕРБ проблемите пред строителния отрасъл

Нуждата от осигуряване на финансов ресурс за индексация на договорите за строителство, възложено от държавата или общините, обсъдиха на среща днес представители на Камарата на строителите в България и ГЕРБ. От лятото на 2021 г. този въпрос е най-приоритетният за бранша, той е от изключителна важност и за държавата, за да могат да бъдат завършени така нужните инфраструктурни обекти – ВиК, жп, пътни, обясни председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. На срещата браншовата организация беше представена още от зам.-председателите инж. Владимир Вутов, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, председателят на комисията по професионална етика инж. Благой Козарев, председателят на съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изпълнителният директор арх. Иван Несторов. От ГЕРБ присъстваха зам.-председателят Томислав Дончев, Николай Нанков и Атанас Бояджиев.

Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между КСБ и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

Реалистичната възможност за решаване на проблема с намирането на средства за индексация е ресурсът, който няма да бъдат изразходван от инвестиционните програми по министерства, да бъде пренасочен за актуализиране на договорите и завършване на започнати обекти, обясни г-н Нанков. „Необходимо е да бъде възстановена ролята на държавата да води политики за постигане на икономически растеж“, каза Томислав Дончев. И добави, че строителният бранш е солиден, натрупал е капацитет и е важен за икономиката на страната.

В разговора бяха обсъдени още темите за професионалната квалификация и образованието и нуждата от законови промени за улесняване на работата в отрасъла.