„Опазването на недвижимото културно наследство не може да е работа само на тесен кръг от хора – на едно министерство или институт, а на цялото общество. Със съвместната ни работа през последната година и половина показва, че това е правилния път“. Това каза изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов в приветствието си към Международния форум „История и бъдеще – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“. Камарата е един от организаторите на събитието съвместно с Посолството на Италия в България, ИЧЕ – Агенция София, Конфиндустрия България (Сдружение на италианското предприемачество в България) в партньорство с Агенция CasaClima, както и Камара на Архитектите в България – Регионална Колегия София Област.

„Няма нужда да говорим защо използваме опита на Италия в опазването на недвижимото културно наследство. Извън това, бях много впечатлен от мощната им програма за енергийна ефективност. В която, освен ползите от обновяването на сградите, са открити и над 140 000 нови работни места в областта на тази сфера“, добави Николов. „Ето от този опит можем да се поучим. Вярвам, че успешното ни сътрудничество ще продължи и ще имаме още много общи успехи в бъдеще“, каза още изпълнителният директор на КСБ.

Акцент в еднодневния международен форум бе участието на водещи специалисти от Италия, които споделихадългогодишния опит в тази област и възможностите му за приложение в България. В експозиционната си част форумът срещна водещи фирми от сектора и има даде възможност не само да представят своите продукти и иновации, но и да намерят нови партньори.