КСБ проведе среща с партия „Възраждане“

Представители на Камарата на строителите в България и на партия „Възраждане“ обсъдиха на среща днес проблемите със забавянето на индексацията на договорите в строителството и липсата на бюджетен ресурс за реализирането й. Браншовата организация беше представена от заместник-председателите инж. Любомир Качамаков и инж. Иван Моллов, председателя на комисията по професионална етика инж. Благой Козарев и изпълнителния директор арх. Иван Несторов. От „Възраждане“ присъства инж. Коста Стоянов.

Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между КСБ и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

От страна на КСБ беше подчертана спешната необходимост от приемане на единни указания за прилагане на методиката, за да не се позволява отделни възложители да я тълкуват произволно. Както и необходимостта в държавния бюджет да бъдат предвидени средства за индексиране – за да могат да бъдат успешно реализирани вече възложените обекти и по оперативните програми, и финансираните с държавни и общински средства.

Браншовата организация повдигна и въпроса, че за постигане на пълна индексация на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда“ са необходими общо около 450 млн. лв., които може да бъдат целево осигурени от капиталовата програма на МРРБ.