Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев проведе среща със заместник-председателя на ДПС Искра Михайлова, която е кандидат за евродепутат и водач на листите за национален парламент в Пазарджик и Перник. От страна на браншовата организация присъстваха още изпълнителният директор арх. Иван Несторов и Любомир Пейновски, председател на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ) и председател на съвета на директорите на дъщерното дружество на КСБ „Строителна квалификация“ ЕАД. Срещата бе по покана на ДПС.

Инж. Терзиев представи ключовите за бранша приоритети – индексацията на договорите с публични възложители да е задължителна, а не пожелателна, за да е реално работеща. В бъдеще строителни дейности да се възлагат по международно утвърдените договори по FIDIC, с което ще бъдат решени голяма част от проблемите, с които се сблъскват възложители и изпълнители. За бизнеса е важно също така от страна на държавата да бъдат оптимизирани процедурите за наемане на работници от трети страни, каза инж. Терзиев. Както и да бъде приета дългосрочна стратегия за развитие на инфраструктурата и регионите, която да гарантира прогнозируемост и предвидимост пред бранша.

Започваме срещите си с бизнеса с КСБ – това е структуроопределяща индустрия и всички опити тя да бъде неглижирана или компрометирана са контрапродуктивни, каза г-жа Михайлова. И добави, че ДПС ще разчита на партньорство с браншовата организация, чиято експертиза е на много високо ниво. Тя изрази подкрепа от страна на политическата формация по приоритетите на строителния отрасъл.