КСБ проведе среща с БСП по проблемите на бранша

Необходимостта от единни правила за прилагане на методиката за индексация на договорите с публични възложители, както и от планиране на средства в бюджета за актуализирането им бяха основните въпроси, обсъдени днес между Камарата на строителите в България /КСБ/ и БСП. Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между браншовата организация и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

От КСБ участваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателите инж. Любомир Качамаков и инж. Иван Моллов, председателят на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев и изпълнителният директор арх. Иван Несторов. От БСП присъстваха Георги Свиленски, Манол Генов и Страхил Ангелов.

От страна на Камарата беше отбелязан и проблемът с липсата на индексация за приключените обекти, с което се наказват коректните изпълнители. Повдигнат бе и въпросът, че за постигане на пълна индексация на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда“ са нужни общо около 450 млн. лв., които може да бъдат целево осигурени от капиталовата програма на МРРБ.