КСБ ОП-СМОЛЯН ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА

„АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

За шеста поредна година конкурсът „Аз раста патриот“, иницииран от Областна управа-Смолян насърчава интереса на децата от областта към традиционните български ценности, бит и култура. За участие в конкурса тази година са постъпилии 158 фотографии на деца с народни носии. Класираните  участници получиха много награди от Областната управа, организации и институции от Смолянски регион.

КСБ ОП-Смолян отличи двама малки „строители“ от с. Грохотно, Умут и Джан Картълови, които получиха специални награди от Владимир Кехайов – Председател на Областното представителство.