КСБ ОП-ГАБРОВО издаде каталог на строителните достижения от миналото

Излезе от печат изданието „Традиции и иновации в строителството в Габрово“, реализирано по идея на Камара на строителите в България – Областното представителство Габрово, съвместно с Обществен дарителски фонд – Габрово. На страниците му са събрани някои от най-интересните строителни достижения в Габрово от миналия век – първите многоетажни жилищни сгради, снабдени с водна, електрическа и звънчева инсталации, първите сгради за обществено ползване, къщите на известни габровски фабриканти с богато украсени фасади и др.

Всички те дават специфичния облик на централната градска част в Габрово и до ден днешен. Снимките са придружени от кратка любопитна историческа информация.

ЛИНК КЪМ КАТАЛОГА.

„Целта на този каталог е да бъдат представени интересни строителни и архитектурни решения, които са били иновативни към момента на тяхното реализиране. Надяваме се, че те ще послужат като добър пример за  съвременното строителство, което черпейки вдъхновение от миналото, успява в своята посока на развитие да бъде модерно, новаторско и което ще остави своите добри примери и постижения за бъдещите поколения“ – споделя инж.Мария Башева, председател на КСБ ОП-Габрово.

Подборът на сградите е осъществен с помощта на г-н Петър Тоцев – дългогодишен директор на Исторически музей – Габрово и изтъкнат краевед. КСБ ОП-Габрово има идея да надгради изданието с модерните измерения на строителството и архитектурата като включи нови сгради, реализирани от техните членове.