КСБ Е С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Проект на КСБ с наименование „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор” бе одобрен и финансиран за изпълнение от Фондация „Америка за България”.

14 от общо 84 постъпили кандидатури бяха отличени в конкурсa „Добро управление на местно ниво”, с фокус върху повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор.

Фирмите от строителният бранш са тези, които в най-голяма степен са потърпевши от липсата на прозрачност и отчетност от страна на публичните институции. Строителните фирми активно следят и участват в обществените поръчки, проследяват целия процес на обявяване, оценка  и изпълнение на поръчките, и много често се сблъскват с непрозрачността и скритите мотиви за определен избор.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на 18 месеца целят да се подобри средата за възлагане на обществени поръчки в сферата на строителството, да се насърчи прозрачността на държавните институции, да се повиши гражданската активност за огласяване на случаите на злоупотреба чрез в-к „Строител” като независима медия, която информира голяма професионална група от над 200 000 души, работещи в строителния бранш.

Проектът включва дейности насочени към анализ на средата и процеса на възлагане на обществените поръчки с цел извършване на мониторинг на обществени поръчки в строителството за идентифициране на причини за прекратяване и обжалване. В резултат на дейностите ще се изготви статистика и анализ на причините, довели до прекратяване на обществени поръчки и последващи действия.

Втората група дейности е свързана с провеждането на анкетиране сред строителните фирми за опита им свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки, за прозрачността при обявяването им, за прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Целта на дейността е да се набере достатъчно информация, която да се представи чрез специализирания в-к „Строител”.

Обществено обсъждане ще бъде проведено относно разбирането за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите.

Предвиждат се 2 специализирани обучителни семинара с представители на строителни фирми и експерти от КЗК и юристи, работещи в сферата на обществените поръчки. Целите на обученията са свързани с:

  • Повишаване на капацитета на участващите в обществени поръчки за правата и задълженията им при съмнения за корупция при възлагане на обществени поръчки, начини за уведомяване и обжалване;
  • Подобряване на правната среда при възлагане на обществени поръчки в областта на строителството.

В рамките на проекта ще се проведе и пилотно тестване за работа на три Областни съвета за прозрачност и отчетност на обществените поръчки към Областните администрации.

Партньор по проекта е вестник „Строител”, в който ще бъде обособена специализирана рубрика с мнения, анализи, коментари и интервюта по целевата тема.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.