ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа.

Любезно Ви каним за участие в кръгла маса на тема „Подобряване на социалния диалог в сектор строителство”.

Събитието се организира в рамките на изпълнение на проект TANSIRC  II – КЪМ НОВ СТАРТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, № 101051729, финансиран по програма „Линии за социални прерогативи и специфични компетенции“ на Европейската Комисия.

Събитието ще се проведе на 14 Ноември 2023 г. в гр. София, конферентна зала “Launchee”, ЦУМ (бул. „Княгиня Мария Луиза” 2) от 09:30 – 12:30 ч.

Линк за участие онлайн: ZOOM

Приложение: Предварителна програма за събитието.