ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Камара на строителите в България има удоволствието да Ви покани на

Кръгла маса на тема

„ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА 2023 г.“

28 юли 2023 г., 10:00 ч.

Локация: LAUNCHEE (ЦУМ), гр. София

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2

Пълна информация за събитието:

програма, участници,

както и за да заявите регистрация, 

можете да използвате следния