Уважаеми дами и господа,

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национална агенция за професионално образование и обучение, Камара на строителите в България и Българска асоциация за изолации в строителството организират конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 30 Май 2024 г. в Бургас.

Събитието ще представи проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030: Пътна карта за повишаване на знанията и уменията в строителството, който е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система.

Откриващото събитие за ДНИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ ще започне с широка дискусия за тенденциите в професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ, както и системата за оценка на компетенциите и прогнозиране на потребностите от знания и умения в България.

Сред лекторите, които ще бъдат с нас, са:

  • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • Люба Кръстева, Национална агенция за професионално образование и обучение
  • Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС
  • Мартина Кръстева, Камара на строителите в България
  • Нина Николова, Камара на инсталаторите в България
  • Томчо Томов, Българска стопанска камара (поканен)

За регистрация https://forms.gle/JeSUa3jSfopTXcd48

Приложение: Предварителна програма