Конференция на високо ниво в ЕП дискутира предизвикателствата и възможностите пред строителния бранш

КСБ постави проблема с високите цени на строителните материали и нуждата от индексация на договорите за строителство

„Европа се превръща в строителна площадка.“ Това заяви Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на Групата „Обнови Европа“, пред официална делегация на Камарата на строителите в България (КСБ) в Европейския парламент в Брюксел. Целта на посещението бе конференцията на високо ниво „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“, на която Михайлова бе домакин. Сред основните теми на форума бяха енергийната ефективност като инструмент за енергийна независимост в контекста на европейския Зелен пакт, дигитализацията на строителния сектор, повишаващите се цени на строителните материали и нуждата от адекватен отговор чрез индексация на договорите за строителство. Делегацията на КСБ получи актуална информация и за подготвените от ЕП директиви, касаещи работата на строителния сектор, чието приемане предстои. Българската делегация бе водена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, който представи основните политики и приоритети на браншовата организация.

„Благодаря на инж. Терзиев за дългогодишното успешно и – надявам се – ползотворно партньорство“, сподели в началото на събитието Михайлова. В изказването си тя изтъкна, че в момента ЕП работи основно по пакета „Подготвени за 55“, в който за строителната индустрия се определят важна роля и амбициозни задачи. Михайлова поясни, че се очаква от строителния бранш в Европа да подпомогне процеса на достигне на енергийна независимост на ЕС от доставки от Русия, както и целта Съюзът да повиши енергийната си ефективност. „С „Подготвени за 55“ ЕС ще внедрява новите технологии, които ще направят Европа по-обединена, по-конкурентна, по-способна, по-„зелена”, климатично неутрална към 2050 г. и не на последно място – Европа, която да бъде комфортна за своите граждани. Те да се чувстват добре и да възприемат средата, в която живеят, като такава, за която носят отговорност, да отглеждат своите деца и да градят бъдещето на континента“, подчерта Михайлова.

„Моето послание към строителната индустрия и архитектите е да се работи така, че да се постигнат тези амбициозни цели на ЕС“, каза още Искра Михайлова.

Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев представи основните политики на КСБ и предизвикателствата, пред които е изправена българската строителна индустрия. „Кризата с доставките е изключително тревожна, а покачването на цените на строителните материали и суровините е драстично. Търсенето на решение на сериозните проблеми, с които се сблъсква браншът, и приемането на методика за индексация на цените по договорите за строителство са сред водещите приоритети пред ръководството на КСБ“, изтъкна председателят на УС на КСБ. Той добави, че сред ключовите за бранша теми е и продължаването на програмата за енергийна ефективност на сградния фонд, финансиране за което се очаква по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на форума изказване направи Щефан Мозер, ръководител на отдел в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. Президентът на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) Филип Крамптън заяви, че настоящите европейски политически приоритети, особено „зеленият” преход поставят строителния отрасъл в центъра на промените. Според него вниманието трябва да се насочи върху квалификацията и преквалификацията, както и върху дигитализацията на сектора.

Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Калин Пешов се фокусира върху несигурността за строителния сектор вследствие от пандемията и сложната геополитическа ситуация. „Има огромна инфлация. Не знаем какво ще се случи. Единственото, в което сме сигурни, е, че ще има инфлация и цените ще се увеличават. 90% от членовете на FIEC са МСП. Те са първите, които ще понесат удара на настоящите проблеми. Комбинацията от стагнация и инфлация ще засегне най-малките. Трябва да ги пазим“, подчерта зам.-председателят на УС на КСБ. Той допълни, че отрасълът трябва да върви към дигитализация.

Темата за цифровизацията продължи председателят на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков, като също акцентира върху предизвикателствата пред малките и средните фирми. Той обърна внимание, че по време на изолацията в пандемията много малки и средни компании са разбрали, че за да останат и да бъдат успешни на пазара, трябва да се дигитализират и да изградят нови модели за работа, планиране и управление.

Стоян Ставрев, управител и собственик на „Българска консултантска организация“ ЕООД, представи Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство, на който КСБ е инициатор, учредител и координатор.

На конференцията бяха презентирани инфраструктурни обекти, реализирани с европейско финансиране, от водещи строителни компании. Доминик Хамерс, председател на Съвета на директорите на „Геострой“ АД и изп. директор на „Геотехмин“ ООД представи дейността на „Геострой“ АД. Пламена Ненкова, ръководител на офиса на „Главболгарстрой Холдинг“ АД в Брюксел очерта основните направления в работата на компанията. Реализирани от „Хидрострой“ АД, „Джи Пи Груп“ АД, „Трейс Груп Холд“ АД обекти бяха показани в специални видео презентации.

В събитието се включиха и ген. директор на FIEC Доменико Кампогранде, евродепутатите Цветелина Пенкова и Атидже Алиева-Вели, председателят на УС на Камарата на архитектите в България арх. Владимир Милков и зам.-председателят на организацията арх. Мартин Христов. Присъстваха и членове на ръководството на КСБ, председатели на Областни представителства на Камарата, ръководители на строителни фирми, експерти от администрацията на браншовата организация, екип на в. „Строител“.