Кметът на Търговище участва в националната конференция „Бизнесът и регионите“

Конференцията се проведе в София . Тя се организира от списание „BGLOBAL“, в партньорство с Националното сдружение на общините в България, Българската стопанска камара и Института за пазарна икономика.

В конференцията участват представители на големи компании у нас, кметове, депутати, учени, представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор. Основните теми на дискусия са моделите на устойчиво развитие, както и инвестициите в хората и в човешкия капитал.

Д-р Димитров представи икономическия профил на общината и намеренията на администрацията за изграждане на индустриална зона край Търговище.

„Фокусът ни в този мандат ще е изключително насочен към това да изградим тази зона, да привлечем и да задържим инвеститори на местна почва“, каза кметът. Той наблегна и на важността от развитие на дуалното обучение, което да осигури кадри за бизнеса. „Освен добра инфраструктура, е от изключителна важност да има и добре обучени хора, които да работят в тези предприятия“, допълни градоначалникът.

Д-р Димитров коментира и необходимостта от подкрепа на държавата за общините. „В крайна сметка, голяма част от данъците на предприятията по места отиват именно в държавната хазна. Сериозен проблем дори за местната власт остават мудните процедури на държавните институции и липсата на добра комуникация. Един от възпиращите фактори за инвеститорите е липсата на съвременна пътна връзка със столицата и близките пристанища“, заяви кметът.

Форумът продължава и в момента, като се коментират индустриите със силно влияние за задържането и развитието на човешкия капитал в регионите.

По данни на общината