Събранието на КСБ ОП – Смолян се проведе на  24.09.2019 г.(вторник) в залата на РИОСВ – Смолян. Представителите на строителните фирми-членове на КСБ ОП – Смолян се събраха, за да разгледат и приемат отчетните документи за работата на председателя и Областния съвет за периода 01.09.2018 – 31.08.2019 г., да изберат ръководни органи на Областното представителство с тригодишен мандат (председател, Областен съвет и Контролен съвет), както и делегати в Общото събрание на КСБ през ноември в София. Специални гости на събранието бяха инж. Илиян Терзиев – Председател на КСБ и инж. Мирослав Мазнев – Изпълнителен директор на КСБ, които в непринуден диалог с представителите на местните фирми очертаха основните направления в дейността на централното ръководство на Камарата, законодателните инициативи и срещи, обсъдиха проблеми от общ за строителството характер. Бе предложена и приета идеята за участие на представители на областните структури на КСБ в Управителния съвет на Камарата в рамките на 51 % от неговия състав.

С таен избор и единодушие събранието отново гласува доверие на досегашния председател на ОП – Смолян Владимир Кехайов, който получи символичен подарък за активността му като обединител на местния строителен сектор в защита на интересите на всички строителни фирми от смолянски регион. „Бъдете водач на гилдията ни и повишавайте нейния авторитет, за да постигнем за Родината ни България просперитет“ бе част от пожеланието към картина с известен сюжет от притчата за силата на обединението и сплотеността.

Като едно сериозно постижение на ОП – Смолян може да бъде изтъкнато значителното увеличение на членската маса от 44 фирми в началото на мандата през 2016 г. на 100 фирми към 24.09.2019 г. Съпоставени към 105 строителни компании, регистрирани в ЦПРС от смолянски регион, тази висока степен на представителност на  местната структура бе наречена от ръководството на Камарата „моделът Смолян“. Отчетена бе и активността на КСБ ОП – Смолян в областта на обученията, организирани съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД.  Обучени бяха общо 212 служители и работници от строителните фирми към КСБ ОП – Смолян. Към тази цифра трябва да се добавят резултатите от една модерна форма на обучение, по която 3-ма участници в дългосрочното дистанционно обучение за технически ръководители наскоро получиха дипломи, отново в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД, както и двете информационни срещи за представяне на продукцията на общо 4 фирми – производители и вносители на строителни продукти.

Събранието избра за членове на Областния съвет  Весела Цолова (Дюлгер ООД), Кремен Красин (Красин ООД), Валентин Кюлхански (ВиК-СТРОЙ ЕООД)  и Асен Соколов (Артстрой ООД). Членове на Контролния съвет за следващия тригодишен период ще бъдат Милко Юруков (Талант-М ЕООД), Алеко Келешев (Ай Пи Зет ООД) и Венцислав Гиритлиев (Венигаз ЕООД). Десет са фирмите-делегати на предстоящото Общо събрание в София съгласно принципа за представителност спрямо броя членове: Ай Пи Зет ООД, Артстрой ООД, Викторио ЕООД, ВИК-СТРОЙ ЕООД, Дюлгер ООД, Красин ООД, Крис-МТ ООД, Ростер ООД, Термо билд ООД и Юнимекс  ООД.

Като свой приоритет в работата през следващия дванадесетмесечен период събранието прие специализираните обучения в областта на строителството, като бяха направени и конкретни предложения за теми. Бе коментирана и приета финансовата рамка на дейността в синхрон с основните функции на КСБ ОП-Смолян и предвижданите инициативи.

Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП – Смолян:

 ЩЕ РАБОТЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ В РЕГИОНА

 Г-н Кехайов, изборът Ви за нов мандат като Председател на КСБ ОП – Смолян с пълно единодушие е недвусмислена оценка за направеното от Вас през изминалите три години. С какво успяхте да обедините колегите си? Каква е тайната на т. нар.„модел Смолян“, както бе определен от инж. Терзиев и инж. Мазнев ?

         Стремял съм се да защитавам интересите на всички строителни фирми от смолянски регион, без да правя разлика между малки и големи. Това изискват принципите на професионалната етика и колегиалността. За мен браншът е силен, когато сме обединени и заедно се борим с проблемите. Много важен в моята работа е прекият контакт и поддържането на диалог с всеки, който е готов да постави определена тема на дневен ред. Вслушвам се в хората и се опитвам да помогна. Струва ми се, че благодарение и на това поддържаме толкова висока степен на представителност на Областното представителство на КСБ в Смолян.

         Получихте изключително оригинален подарък от колегите си – картина със сюжет, посветен на сплотеността и взаимопомощта. Пожеланията са наистина задължаващи.

         Трогнат съм от вниманието на колегите и съм благодарен за оценката ! Легендата за снопа съчки е притча с невероятен заряд и смисъл. Тя е особено валидна за нашата организация, в която всеки поотделно ще бъде много уязвим, а заедно можем да направим много.

      Какви ще бъдат приоритетите Ви през следващия мандат ?

         Ще работя за съхраняването на строителния бранш в региона. Приемам това като лична кауза, защото обезлюдяването и разрухата не трябва да бъдат част от бъдещето на Родопа планина. Разбира се, КСБ ОП – Смолян ще положи сериозни усилия в посока обучителните курсове и информационни инициативи, които вече доказаха своята полезност. Заедно със „Строителна квалификация“ ще търсим начини да предоставим на нашите членове качествено обучение и отлични лектори. Ще продължим и сътрудничеството си със смолянската Професионална гимназия по туризъм и строителство в подкрепа на паралелката „Строителен техник“. Секторът се нуждае от добри специалисти и то тук, в пределите на нашия регион.