Инж. Илиян Терзиев и арх. Виолета Комитова обсъдиха проблемите на бранша


Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев проведе работна среща по проблемите на бранша с арх. Виолета Комитова, член на Изпълнителния съвет на партия „Български възход“. В разговорите участваха още изпълнителният директор на КСБ арх. Иван Несторов и председателят на Комисията по професионална етика на КСБ инж. Благой Козарев.

Инж. Терзиев постави като най-важен за бранша проблем липсата на единни указания за прилагане на методиката за индексиране на договорите за дейности, възложени от държавата и общините. Както и необходимостта в бюджета да бъдат предвидени средства за актуализиране на контрактите с публични възложители.

Обсъдени бяха също проблемите пред ВиК сектора заради забавянето на индексацията и рисковете пред изпълнението на проектите в цялата страна.

Инж. Терзиев постави въпроса за необходимост от разширяване на възможностите за наемане на работници от чужбина.