С текстът на доклада, изготвен от Камара на строителите в България може да се запознаете тук.