Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ стартира процедура за кандидатстване в конкурса за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика).

Необходимо е да се попълни формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика – http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119  и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2022 г. 17.30 ч. на ел. адрес: [email protected]

За допълнителни въпроси и уточнения може да се обръщате към Илия Гаралиев, главен експерт в МТСП на тел: 02/8119 547 или 0882 82 54 77.