Инж. Николай Николов бе избран за изп. директор на Фондация „Български строител“. Това стана на заседание на Управителния съвет (УС) на организацията, което се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ). На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на Съвета на настоятелите (СН) на Фондацията и почетен председател
членовете на УС на Фондацията инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, и Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ.

Повече информация за събитието можете да намерите на страниците на в. „Строител“.