ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание настоящата

Възможност за финансова подкрепа на честванията за 75-годишншната на Хидротехническия факултет на УАСГ.

Подробна информация за инициативата можете откриете на следния линк: Писмо за подкрепа.

Бланака на договор за дарение можете да изтеглите на следния линк: Приложение 1

Предварително благодарим на всички, които ще се включат в инициативата.

 

С уважение,
Екипът на КСБ