FIEC публикува годишния дигитален доклад за дейността на федерацията за периода май 2019 г. – април 2020 г. Той представя основните краткосрочни и дългорочни цели на организацията, резултатите от работата на социалната, икономическата и техническата комисия, текущите инициативи на FIEC и кратка статистика за строителния сектор в Европа.

Годишният доклад 2020 на FIEC е наличен на следния линк.