ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в събитие, организирано от „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ 

и Камара на строителите в България в рамките на „Архитектурно-строителна седмица 2024“ в Интер Експо Център, гр. София .

 

Тема на събитието : ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД КОМПАНИИТЕ ОТ СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО “

Дата и час:  3.04.2024 г. от 13:30 ч.

Място: Семинарна зала в Изложбена зала 1 на Интер Експо Център, гр. София.

 

Приложено изпращаме:

Кодът за намаление важи за закупуване на до 10 безплатни билета с една регистрация.

Пропускът следва да представите на телефон/устройство или разпечатан на хартия на входа на ИЕЦ и важи, както за конференцията, така и за цялото изложение.

Събитието ще се проведе непосредствено след откриването на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2024“ в ИЕЦ.

Ще се радваме да бъдете част от него!

С уважение,

Екипът на ЕЦИХ и КСБ

https://www.edih-construction.bg/