С ПМС № 302/13.05.2022 г. бяха одобрени националните програми за развитие на образованието. БСК е активен участник и партньор на Министерството на образованието и науката в реализацията на Националната програма „Бизнесът преподава“. Доброто партньорство между тях ще продължи и през настоящата учебна година – през м. юли ще стартира приемът на проектни предложения за кандидатстване по НП „Бизнесът преподава“.

Новото в програмата е, че от тази учебна година като бенефициент са включени и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), които съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.

В рамките на програмата са включени два модула – Модул 1 „Бизнесът в училище“ и Модул 2 „Учители в предприятията“. За всеки от модулите на националната програма училищата и ЦПЛР договарят партньорства с предприятия, които са регистрирани в платформата на програмата.

В тази връзка е необходимо фирмите, които желаят да се включат в програмата (както вече участвали и регистрирани в платформата, така и тези, които биха желали да се включат в програмата през учебната 2022/2023 година) в срок до 15.06.2022 г. да попълнят приложения формуляр.

Членовете на БСК ще бъдат включени в регистъра на програмата след попълване на формуляра. Попълнения формуляр изпращайте на Антоанета Кацарова – директор на Центъра за професионално обучение към БСК, на e-mail: [email protected].