ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ,

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание писмо от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с покана за включване в бизнес делегация, която ще съпровожда Президента на Република България, г-н Румен Радев, по време на неговото държавно посещение в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия в периода 11 – 16 май 2023 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на български компании от следните сектори от взаимен интерес: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), финтех, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), машиностроене, електроника и електротехника, автомобилостроене (аутомотив), строителство, хранително-вкусова промишленост (ХВП) и селско стопанство, минерални торове, фармация и фармакология, отбранителна индустрия, енергетика в областта на ВЕИ и зелени технологии.

В случай, че желаете да се включите в бизнес делегацията, е необходимо да направите регистрация най-късно до 28.04.2023 г. на следния линк https://docs.google.com/forms/d/1ssXSwFDP5AhYASeAEPGcBSVRzDqPr1aOb861bbhGGiM/edit.

Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, тел: 02/940 79 75; е-mail: [email protected] .

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Администрацията на Президента и българските посолства в Република Южна Африка и Федерална република Нигерия.

Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.