Науката и бизнеса създадоха Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство, който ще движи процеса за дигитална трансформация на строителния сектор
      Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е невъзможен без полагане на обединени усилия на бранша, науката, държавата и европейските институции. Това безспорно е една от стъпките към постигане на голямата цел, а именно – по-сигурна, по-достъпна, по-чиста и по-красива градска среда. В България вече има създадена структура, която да води процеса на цифрова трансформация – Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство. Ръководителят на ЕЦИХ в сектор строителство – г-жа Мария Накова представи неговите цели на Международния форум за зеления преход, иновациите и бъдещето – „Green Transition 2023“. Конференцията се проведе в София и обедини визиите на 184 панелисти от България, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Албания, Косово, Сърбия, Полша, Хърватия, Франция, Португалия, Република Северна Македония, Азербайджан, Молдова, Великобритания и Канада. Представянето на ЕЦИХ в сектор строителство беше част от дискусиите в панела на тема „Зелените иновации в строителния сектор и Новият европейски Баухаус“, в който участваха също г-жа Искра Михайлова – Заместник-председател на групата на „Renew Europe“ в ЕП, Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова – преподавател в УАСГ, Кирил Райчев – Председател на Алианса за енергийна ефективност, Арх. Анета Василева, г-жа Адрияна Събева и г-жа Ани Коджабашева от Фондация Колективът. Дискусията между панелистите беше модерирана от арх. Христо Станкушев.
      България вече тръгна по пътя на дигитализация в строителството. Целта е дългосрочна и първата стъпка е внедряване на нови технологии и обучения за прилагането им в малките и средни предприятия, обясни г-жа Накова. Инициатор и координатор за създаване на ЕЦИХ в сектор строителство е Камарата на строителите в България, като реализацията му е в съдружие с Камара на архитектите в България, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Институт по механика на БАН, Висше строително училище „Любен Каравелов“, водещи компании в сферата на иновациите, строителството, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии в лицето на „Клийнтех България“ ООД , „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“, „Баумит България“ и „Есри България“.
„Партньорите в този амбициозен проект събраха опит, знания и усилия, за да подпомогнат дигитализацията на един от ключовите сектори в икономиката, в който само в България са заети над 200 000 души. Иновациите трябва да водят до успешни, ефективни и полезни решения“, каза г-жа Мария Накова.
      Дейността на ЕЦИХ в сектор строителство ще бъде основно насочена към обучения и изграждане на капацитет в публичния и частния сектор. Ще бъде предоставен достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза за тестване на иновативни продукти и услуги, с цел по-бързата им и ефективна пазарна реализация. Научната инфраструктура и капацитет, експертизата на браншовите организации и опита на бизнеса ще обединят усилия, за да подготвят отрасъла за най-важната трансформация, която ще го издигне на ново конкурентно ниво. Ще бъдат предоставяни обучения за работа с BIM и GIS системи и други нови технологии, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др.
      „Ще бъдат създадени предпоставки за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия, посредством възможности за „тестване преди инвестиране“, преди внедряване на скъпи технологии.Тази опция ще бъде насочена към организации с иновативни идеи, които ще имат възможност за използване на инфраструктурата и екипа на водещите организации в ЕЦИХ в сектор строителство, за да проверят готовността и приложимостта на своята иновация“, обясни още г-жа Мария Накова. Ще бъде дадена възможност на служителите на организациите освен това да бъдат и обучени и за прилагането на тези технологии.
      Новата структура ще осигури и улеснен достъп до финансиране. През последните години Европейската комисия активно работи в насока националните средства по структурните и кохезионните фондове да бъдат използвани като допълващи към европейските. Пример за това е и самата Програма „Цифрова Европа“, която работи за партньорство между отделните източници на финансиране“, обясни ръководителят на ЕЦИХ в сектор строителство. Ще бъде осигурен и достъп до актуална информация за възможностите за финансиране на цифрови решения и работа в мрежа.
      През хъба българските компании ще получават достъп до партньорски организации, за да имат възможност да общуват, да обменят идеи и опит с европейските си партньори.