Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на договор с Фонд „Научни изследвания“ на МОН проф. д-р Мария Маркова – УНСС провежда анкета сред водещи български фирми относно притежаваната от фирмите интелектуална собственост и конкурентната им позиция в отрасъла.

Основната теза на изследването е, че има пряка връзка между продуктовите и технологични иновации във фирмата,  закриляни с права на интелектуална собственост като патент за изобретение, свидетелство за полезен модел или промишлен дизайн и други, със заеманата конкурентна позиция в отрасъла. 

Заинтересованите лица могат да вземат участие в анкетата посредством следния линк:

АНКЕТА

Попълването отнема няколко минути.