Въз основа на статистически данни от Регистъра на обществените поръчки /РОП/, за периода 2019-2022 г., Агенция по обществени поръчки (АОП), идентифицира сектори с висок дял на договорите, сключени въз основа на една получена оферта. С цел установяване на причините за ниския интерес на стопанските субекти към процедурите за възлагане на обществени поръчки и събиране на предложения за възможни мерки за преодоляване на пречките, АОП прави проучване сред стопанските субекти, като за целта е подготвила анкета.

(https://forms.gle/s548uoHkrLW1GPD3A).

Същата е представена под формата на Google формуляр и ще бъде активна до 10.03.2023 г. включително.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, може да се обръщате към г-жа Марияна Маньовска – Началник отдел в дирекция „Законодателство и методология“, на тел. 02/9859 7140, или на имейл адрес – [email protected]