Във връзка с разработването на проект на Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации, БТПП провежда проучване относно необходимостта от кадри с определена специалност.

Участието е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/7ZRPPJS  и е със срок за попълване до 8-ми февруари (сряда) 2023 г.