В последните години пазара на труда усеща остър недостиг на квалифицирани кадри, като тази тенденция се задълбочава. Увеличават се предизвикателствата пред фирмите за намиране на служители и работници с тесни квалификации в много области. Повечето обучителни планове и курсове трябва да са съобразени с пазара и търсенето.

По този повод БТПП си поставя за цел да проучи нагласите и необходимостта на бизнеса от конкретни обучения, преквалификации и курсове с практическа насоченост за специалисти в различни браншове.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/PPSWC27

Вашите отговори може да изпращате до 9-ти септември, (петък) 2022 година.