Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извършва проучване на интересите към разширяване на икономическото сътрудничество в чужбина и държавите, към които би имал интерес за бизнес, включително пътувания през 2022 година след подобряване на пандемичната обстановка у нас и по света.

Резултатите от анкетата ще послужат за подготовка на програмата на БТПП за бизнес форуми – виртуални и присъствени.

Oтговори могат да бъдат изпращани до 9 март (сряда) 2022 година.

Анкетата е поместена в следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/RM6XLBW