Уважаеми дами и господа,

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извършва проучване на интересите Ви към разширяване на икономическото сътрудничество в чужбина и държавите, към които бихте имали интерес за бизнес, включително пътувания през 2023 година в пост-ковид периода и динамичната геополическа обстановка по света.

Резултатите от анкетата ще послужат за подготовка на програмата на БТПП за бизнес форуми – виртуални и присъствени, с оглед да се дипринесе за намиране на нови партньори и подобряване на Вашата дейност в международен аспект.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/QN5TZKZ  

БТПП ще очаква Вашите отговори до 20-ти янаури (петък) 2023 година.