На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“с провеждане на бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес, Събитието ще се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс.

Международната конференция е тип „хибридна конференция“ (присъствена или онлайн)  и е част от поредицата събития в рамките на „зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. Участието в конференцията е безплатно.

В рамките на първия ден, 28.09.2020 г., ще бъде разгледана темата за биоикономиката като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и ще се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми.

Вторият ден е на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в дунавския и европейския контекст.

В допълнение на основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представителите на клъстери, като е осигурен социален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Очакванията са конференцията да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми е обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност. По време на събитието ще има възможност да се проведат преки бизнес срещи с представители на румънски фирми и клъстери с цел създаване на дълготрайни бизнес партньорства и други ползотворни дейности от взаимен интерес между двете страни. Работният език на конференцията е английски език.

За участие в конференцията е необходимо да попълните приложената регистрационна форма (изтегли), която да изпратите на email: [email protected] или [email protected] до 23.09.2020 г.

Допълнителна информация може да получите от Светлa Запрянова, тел. 02 940 79 75 и Ася Андреева, тел. 02 940 7989.