"ЗЛАТЕН ГВОЗДЕЙ"
ОП Хасково
Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково, е създаден през 2004 год.
Статуетката на Златния гвоздей е изработена и подарена от известната Хасковска скулпторка г-жа Мара Латева. Тя представлява бронзово отлят пирон на мраморен постамент.
Класирането в „Златен Гвоздей” се извършва на база съдържащата се информация в публичната част на Регистъра за последната финансова година за фирми от ОП-Хасково.
Показатели за оценка на строителите:
1.нетни приходи от продажби;
2.ДМА;
3.средносписъчен персонал.
Разпределение на относителния дял на отделните показатели:
1.нетни приходи от продажби – 50 точки;
2.ДМА – 20 точки;
3.средносписъчен персонал – 30 точки.
Максималният брой точки за трите показатели е 100.
Състава на комисията се състои от ОС на ОП-Хасково.
Провеждането на Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково се прави в дните около "Деня на строителя".
Класиралите се фирми се поместват в сайта на ОП-Хасково, както и във местите медии.