Продължава изпълнението на социалните и инфраструктурни проекти, които в продължение на години община Гулянци изпълнява. Вчера в центъра на село Брест кметът на общината Лъчезар Яков в присъствието и на кмета на селото Цецо Луканов даде старт на последния етап от ремонта на отводнителния канал в село Брест.
– Надяваме се – каза Яков, – че с този, трети, етап от проекта в село Брест ще приключим цялостната процедура по неговото изпълнение. Стойността му е около 179 хиляди лева. Както е известно, целта е да се осигури водосбор от водите по ограждащите хълмове. Чрез реконструкцията на отводнителното съоръжение повърхностните и изворни води безпрепятствено ще бъдат отвеждани извън регулацията на селото и така ще бъдат предотвратени негативните последици при обилни валежи и снеготопене.
„Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест” е един от най-големите инфраструктурни проекти на община Гулянци, с който тя кандидатства по линия „ Бедствия и аварии“ пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през септември 2010 година. Общата стойност на проекта е над 1 милион лева и затова той се реализира на етапи. През 2012 година бе реализиран първият етап от строителството на стойност 675 774,64 лева. През 2014-та приключи вторият етап на проекта на стойност 439 985 лева.
Събитието бе уважено от жителите на селото, общински съветници, кметове на съседни села и представители на фирмата изпълнител.
www.posoki.com